Tydzień GEBCO w Canberze
piątek, 07 grudzień 2018 10:59

Tydzień GEBCO w Canberze

W dniach 12-16.11.2018 r. w Canberrze, w Australii odbyło się coroczne Sympozjum GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans), połączone z posiedzeniem GGC (GEBCO Guiding Committee) i podkomitetów kierujących pracą projektu. W spotkaniu uczestniczyła kpt. mar. Karolina Zwolak z Instytutu Nawigacji i Hydrografii Morskiej, która została w tym roku nominowana do składu GGC – 10-osobowego komitetu zarządzającego projektem. To okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy ludźmi związanymi z projektem i wytyczenia celów działalności na kolejny rok.

kom1 fot2

W trakcie Sympozjum, w dniu 14.11. 2018 r. kpt. Zwolak podzieliła się doświadczeniami za startu zespołu GEBCO w międzynarodowym konkursie technologii podwodnych, przedstawiając prezentację na temat „Straight from 4000 m depths of Mediterranean. GEBCO-NF Alumni in the Final of Shell Ocean Discovery XPRIZE”.

kom1 fot3

GEBCO to międzynarodowy projekt działający pod auspicjami IHO i IOC, zajmujący się tworzeniem wielkoobszarowych map batymetrycznych światowych oceanów. Korzenie GEBCO sięgają 1903 roku, kiedy to Komisja do spraw nomenklatury podwodnej, obradująca Wiesbaden pod przewodnictwem księcia Monako Alberta I, zapoczątkowała opracowanie pierwszych generalnych map batymetrycznych Atlantyku. Obecnie GEBCO w swoich szeregach skupia reprezentantów licznych organizacji rządowych, naukowych i komercyjnych, związanych z poznawaniem i eksploatowaniem obszarów oceanicznych - hydrografów, oceanografów, geofizyków. Produkty GEBCO – spójne mapy batymetryczne akwenów oceanicznych – opracowywane są w wielu formatach w oparciu o największe na świecie bazy danych pomiarowych z rejsów badawczych i są wolno dostępne dla wszelkich zastosowań naukowych i komercyjnych.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia