niedziela, 30 wrzesień 2018 08:01

Pierwsza edycja kursu FLEET WORK dla Instytutu MW Ukrainy

W dniach 23 – 30  września 2018 r. w Akademii Marynarki Wojennej przebywała delegacja 10 podchorążych oraz wykładowca nawigacji taktycznej z Instytut Marynarki Wojennej Narodowego Uniwersytetu Morskiego Ukrainy z Odessy. Celem wizyty był udział w kursie podstaw manewrowania zespołem okrętów według EXTAC 1000 – FLEET WORK. Tego rodzaju kurs odbył się w uczelni po raz pierwszy.

1U

Celem szkolenia było nabycie przez podchorążych z Ukrainy podstawowej wiedzy i umiejętności wykorzystania publikacji EXTAC 1000 (Maritime Maneuvering and Tactical Procedures Multi-National Maritime Manual) w zakresie niezbędnym dla oficera wachtowego podczas pływania okrętu w zespole. W szczególności, zakończone w piątek szkolenie, obejmowało swoim zakresem następujące zagadnienia:

  • zawartość oraz zasady posługiwania się EXTAC 1000;
  • organizacja taktyczna i dowodzenia;
  • zasady organizacji i procedury łączności;
  • podstawowe szyki zespołów okrętów; elementy szyków;
  • zasady manewrowania w szykach;
  • kodowanie i rozkodowywanie sygnałów;
  • rozwiązywanie zagadnień taktycznego manewrowania okrętem; zajmowanie i utrzymanie pozycji w szyku;
  • manewrowanie w grupie okrętów z wykorzystaniem symulatora.

Szkolenie obejmowało zarówno zajęcia teoretyczne jak i ćwiczenia, w tym realizowane w Laboratorium łączności, oraz zajęcia praktyczne na Symulatorze mostka (Mission Bridges). Uzupełnieniem pobytu podchorążych z Odessy było zapoznanie z bazą dydaktyczną uczelni, zwiedzanie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Trójmiasta oraz zajęcia sportowe w Akademickim Centrum Sportowym.

2U

Zrealizowane przedsięwzięcie jest kolejnym przykładem zaangażowania Akademii Marynarki Wojennej w program NATO DEEP (Defense Education Enhancement Program) Ukraine.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia