INAUGURACJA NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO
piątek, 28 wrzesień 2018 15:51

INAUGURACJA NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO

Gratuluję Uczelni wielu osiągnięć, cieszę się że mogę uczestniczyć w inauguracji roku akademickiego, życzę dalszych sukcesów, jednocześnie mam nadzieję, że pojawią się kolejne osiągnięcia – powiedział sekretarz Stanu w MON Tomasz Zdzikot na inauguracji nowego roku akademickiego w Akademii Marynarki Wojennej. Uroczystość odbyła się w piątek 28 września w audytorium im. kmdr. prof. dr. Józefa Urbańskiego (gmach Biblioteki Głównej AMW). Uroczystość inauguracji poprzedziła Msza święta, która została odprawiona w gdyńskim kościele garnizonowym.

09202820Inaug20020

Inaugurację rozpoczęło przemówienie Rektora – Komendanta, który przywitał zaproszonych gości. Uroczystość swą obecnością zaszczycił sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot, dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Karolina Grenda, a także przedstawiciele władz wojskowych, samorządowych, duchowieństwa na czele z ks. Arcybiskupem Metropolitą Gdańskim Sławojem Leszkiem Głódziem oraz Magnificencje Rektorzy uczelni pomorskich i wojskowych.

09202820Inaug20001

Następnie odbyła się immatrykulacja studentów I roku oraz ślubowanie doktorantów. W tym roku w uczelni naukę rozpoczęło prawie tysiąc studentów wojskowych, cywilnych i zagranicznych. Prezydent RP Andrzej Duda z okazji inauguracji nowego roku akademickiego skierował list do całej społeczności akademickiej, który odczytał doradca Prezydenta RP prof. Andrzej Zybertowicz. List od ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka odczytał sekretarz Stanu w MON Tomasz Zdzikot. Ponadto wystąpił poseł na Sejm RP Janusz Śniadek, który odczytał list od Marszałka Senatu RP. Głos zabrała również poseł na Sejm RP Dorota Arciszewska- Mielewczyk.

09202820Inaug20045
Podczas uroczystości wręczone zostały wyróżnienia dla nauczycieli akademickich, m. in. za działalność badawczą, publikacyjną, naukową i organizacyjną. Wśród wyróżnień znalazły się nagrody indywidualne i zespołowe.

Na wniosek Kolegium Nagród Rektora JM Rektor-Komendant  wyróżnił następujących nauczycieli akademickich i pracowników  Nagrodą Rektora AMW I stopnia:

ZA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ

zespół w składzie:

- kmdr dr hab. inż. Piotr SZYMAK

- kmdr dr hab. inż. Tomasz PRACZYK

- kmdr dr hab. inż. Krzysztof NAUS

- kmdr por. mgr inż. Krzysztof ŚWIĄTEK

- kpt. mar. mgr inż. Leszek PIETRUKANIEC

- dr inż. Bogdan SZTUROMSKI

za zrealizowanie projektu pt.:

„Autonomiczne, biomimetyczne pojazdy podwodne z cichym napędem falowym dla rozpoznania podwodnego”

ZA DZIAŁALNOŚĆ PUBLIKACYJNĄ

kmdr. dr. hab. inż. Tomasza PRACZYKA

09202820Inaug20069

ZA UZYSKANIE STOPNI NAUKOWYCH

   - kmdr. por. dr. hab. inż. Grzegorz GRZECZKĘ

za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych oraz działalność publikacyjną

ZA ZREALIZOWANIE ZNACZĄCYCH  PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZACYJNYCH

 zespół w składzie:

- kmdr dr hab. inż. Krzysztof NAUS

- por. mar. mgr inż. Łukasz MARCHEL

za zaprojektowanie i budowę laboratorium militarnych systemów informacji przestrzennej.

Już po raz kolejny została wręczona nagroda im. kmdr. dr. hab. inż. Ignacego Glozy, która przyznawana jest autorowi pracy dyplomowej o wybitnych walorach naukowych. Nagrodę otrzymał st. mat mgr Łukasz Grzyb za pracę nt.: „Wpływ bezzałogowych statków powietrznych na realizację zadań wykonywanych przez marynarkę wojenną na podstawie budowy własnego projektu wielowirnikowca”.   
Podczas XXVI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (lider Konsorcjum), Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, PIT-RADWAR S.A. w Warszawie i Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A. w Tarnowie otrzymało prestiżową nagrodę Polskiego Przemysłu Obronnego – DEFENDER 2018. Replikę statuetki nagrody Rektorowi – Komendantowi AMW oraz Rektorowi – Komendantowi WAT wręczył przedstawiciel  lidera Konsorcjum realizującego projekt  Pan dr hab. inż. Zbigniew LECIEJEWSKI.

Po raz kolejny w trakcie inauguracji wręczona została Honorowa Odznaka Akademii Marynarki Wojennej, którą przyznaje Senat AMW na podstawie wniosku i stanowiska Rektorskiej Komisji ds. Odznak i Medali Pamiątkowych. Odznakę otrzymał Pan mgr. inż. Johan Granholm z SAAB Kockums AB.

09202820Inaug20064

Nagrody otrzymali także najlepsi studenci z każdego wydziału. Nie zabrakło tradycyjnej pieśni Gaudeamus Igitur, którą wykonał Chór Akademii Marynarki Wojennej.

Natomiast wykład inauguracyjny na temat „Włoska Marynarka Wojenna 1940-1945 – – w sojuszu ze wszystkimi i przeciwko wszystkim” wygłosił dr hab. Maciej FRANZ, prof. UAM w Poznaniu.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystej inauguracji.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia