Porozumienie ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego
poniedziałek, 03 wrzesień 2018 12:16

Porozumienie ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

W piątek 31 sierpnia, podpisane zostało porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej a Służbą Kontrwywiadu Wojskowego. Dokument podpisali: rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht oraz szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Maciej Materka.

Porozumienie określa obszary i zasady współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie przedsięwzięć dydaktycznych, naukowo-badawczych oraz wydawniczych.

W  krótkich przemówieniach Szef SKW oraz Rektor-Komendant wyrazili satysfakcję z zawartego porozumienia oraz nadzieję na owocną i obustronną współpracę.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia