piątek, 29 czerwiec 2018 10:27

Przedstawiciel AMW w GEBCO

Kpt. mar. dr inż. Karolina Zwolak z Instytutu Nawigacji i Hydrografii Morskiej Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej została nominowana do składu GEBCO Guiding Committee (GGC) – 10-osobowego komitetu zarządzającego międzynarodową organizacją GEBCO, zajmującą się tworzeniem wielkoobszarowych map batymetrycznych światowych oceanów.

Korzenie GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans) sięgają 1903 roku, kiedy to Komisja do spraw nomenklatury podwodnej, obradująca Wiesbaden pod przewodnictwem księcia Monako Alberta I, zapoczątkowała opracowanie pierwszych generalnych map batymetrycznych Atlantyku. Obecnie GEBCO działa pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO) oraz Międzyrządowej Komisji Oceanograficznej (IOC). W swych szeregach skupia reprezentantów licznych organizacji rządowych, naukowych i komercyjnych, związanych z poznawaniem i eksploatowaniem obszarów oceanicznych - hydrografów, oceanografów, geofizyków. Produkty GEBCO – spójne mapy batymetryczne akwenów oceanicznych – opracowywane są w wielu formatach w oparciu o największe na świecie bazy danych pomiarowych z rejsów badawczych i są wolno dostępne dla wszelkich zastosowań naukowych i komercyjnych.

zdj2

Działalność kpt. mar. Zwolak w GEBCO rozpoczęła się od udziału w Nippon Foundation / GEBCO Ocean Mapping Training Program – rocznych studiów z zakresu hydrografii i batymetrii oceanicznej w Center of Coastal and Ocean Mapping / Joint Hydrographic Center na Uniwersytecie New Hampshire w Stanach Zjednoczonych.

5-letnia kandencja kpt. mar. Zwolak w składzie GGC rozpocznie się od udziału w obradach komitetu GGC i podkomitetów w czasie dorocznego Sympozjum GEBCO, które w 2018 r. odbędzie się w Aberdeen w Australii.

Szczegółowe informacje na temat działalności GEBCO dostępne są na stronie https://www.gebco.net/.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia