środa, 11 kwiecień 2018 09:09

Podróż studyjna do Hiszpanii | Międzynarodowe warsztaty i seminarium naukowe

W dniach 4-8 kwietnia 2018 studenci stosunków międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej wraz z wykładowcami wzięli udział w podróży studyjnej do Królestwa Hiszpanii. Wyjazd stanowił zwieńczenie III edycji realizowanego w naszej uczelni projektu pt. „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych”. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i trwa od 2015 roku. Hiszpania 2

Pierwszym punktem wizyty była Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Madrycie, którą nasza delegacja odwiedziła 5 kwietnia. W Ambasadzie studenci wzięli udział w dyskusji na temat polityki zagranicznej Hiszpanii oraz współpracy polsko-hiszpańskiej. Ze strony placówki w dyskusji wziął udział Pan Piotr Dolata (I Radca, Kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego) oraz Pani Agnieszka Woszczek (Radca ds. Politycznych).

Hiszpania 3Kolejnym punktem w planie było międzynarodowe seminarium naukowe w Humanities and Social Sciences Comillas Pontifical University (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Comillas). Seminarium odbyło się pt. Spain and Poland. Common future as a UE and NATO (Hiszpania i Polska. Wspólna przyszłość w UE i NATO). W trakcie seminarium nasi przedstawiciele wygłosili następujące referaty:

- dr Gracjan Cimek – Poland and Spain geopolitics as members of the European Union;

- dr Iwona Jakimowicz-Pisarska – Spain and Poland – on the two side of UE;

- mgr Łukasz Wyszyński – Cooperation of Polish Navy and Armada Española – geopolitical circumstances.

Hiszpania 14Następnie nasza delegacja wzięła udział w trwających dwa dni (5-6 kwietnia) międzynarodowych warsztatach wraz ze studentami Saint Luis University Madrid Campus. Tematem wspólnej pracy była przyszłość Unii Europejskiej. Studenci opracowywali i prezentowali możliwe warianty rozwoju wspólnoty do roku 2040. Warto także nadmienić, że współpraca pomiędzy naszymi uczelniami trwa od roku 2016 i jest to już drugi wspólny warsztat naszych studentów.

Nauczyciele, którzy reprezentowali AMW w trakcie wyjazdu:

- dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW;

- dr Gracjan Cimek;

- dr Iwona Jakimowicz-Pisarska;

- mgr Paweł Kusiak;

- mgr Łukasz Wyszyński.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia