piątek, 06 kwiecień 2018 14:23

KONKURS DLA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA AKADEMII MORSKIEJ

Mając na względzie konieczność utrzymania najwyższych standardów szkolenia absolwentów akademii morskich, jak również wyrażając dążenie do nieustannego rozwoju ich cech osobowościowych, Polski Związek Zarządców Statków ustanawia „Nagrodę Polskiego Związku Zarządców Statków dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej” we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademią Morską w Gdyni i Akademią Morską w Szczecinie. Konkurs jest otwarty dla Absolwentów kierunków pływających Wydziału Mechanicznego, Wydziału Nawigacyjnego i Wydziału Elektrycznego

bądź odpowiedników w/w wydziałów wspomnianych uprzednio akademii, którzy ukończyli studia w obecnym roku bądź ukończyli studia w roku poprzedzającym Konkurs, lecz po terminie składania aplikacji do poprzedniej edycji Konkursu.

Celem niniejszej nagrody jest wyróżnienie Najlepszego Absolwenta wg następujących kryteriów:

1) wybitne umiejętności, kompetencje i cechy;

2) wyróżniające się rezultaty w pracy zawodowej;

3) istotny wkład w teorię, metody i / lub ich praktyczne zastosowanie;

4) wyróżniające się uczestnictwo w życiu społecznym;

5) oryginalne i kreatywne podejście do kluczowych problemów żeglugi morskiej.

PSMA BEST GRADUATE STUDENT AWARD COMPETITION POSTER 1
Zwycięzca Konkursu otrzymuje nagrodę pieniężna w wysokości 10.000 PLN, przyspieszoną ścieżkę do podpisania marynarskiej umowy o pracę u wybranego Członka Polskiego Związku Zarządców Statków i dyplom Zwycięzcy.

Zasady konkursu

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia