piątek, 06 kwiecień 2018 14:09

AMBASADORZY AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

„Trzonem jednostek wojskowych jest element intelektualny” - tymi słowami rektor-komendant AMW komandor prof. dr hab. Tomasz Szubrycht zainaugurował uroczystość wręczenia świadectw absolwentom kursu kwalifikacyjnego na stanowiska o stopniu etatowym podpułkownik/komandor porucznik. Wręczenie świadectw odbyło się w piątek 6 kwietnia 2018 r. w Auli im. Króla Zygmunta Augusta Akademii Marynarki Wojennej. Wśród 59 absolwentów kursu o specjalności pionu funkcjonalnego zabezpieczenia byli oficerowie wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych. Szkolenie obejmowało wiele dziedzin wiedzy wojskowej w tym z zakresu dowodzenia, prawa zamówień publicznych, prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Przyszli podpułkownicy/komandorzy porucznicy uczestniczyli również w wielu podróżach seminaryjnych. Słuchacze zapoznawali się zarówno z charakterem służby w różnych rodzajach sił zbrojnych, w różnych jednostkach, w tym stacjonujących na polskim wybrzeżu. Odwiedzili miejsca historyczne związane z tradycjami oręża polskiego, jak Westerplatte oraz gościnnie obserwowali pracę Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku. Odbył się również praktyczny etap szkolenia z zakresu pływania na szybkich łodziach specjalistycznych. Ten zróżnicowany program kursu miał przygotować oficerów, ekspertów w wielu dziedzinach, do pełnienia odpowiedzialnych stanowisk służbowych w jednostkach macierzystych, poszerzając horyzonty ich dotychczasowej wiedzy. Trzech słuchaczy, którzy ukończyli szkolenie z najwyższymi lokatami zostało wyróżnionych przez Rektora-Komendanta honorowymi statuetkami. Najwyższe wyniki i pierwszą lokatę uzyskał mjr Jarosław Beim, który zauważył, iż „Akademia wyróżnia się otwartością na nowe kierunki szkolenia żołnierzy. Kadra promuje ludzi otwartych na zdobywanie wiedzy, mobilizując do dalszego rozwoju. Akademia mimo wieloletniej tradycji nadal jest miejscem, w którym liczy się człowiek i jego możliwości”.

Potwierdzeniem jego słów było serdeczne podziękowanie ze strony oficerów absolwentów kursu skierowane do kmdr ppor. Jacka Wajcherta za wsparcie, opiekę i okazany kolegom z kursu szacunek . Tego typu szkolenia i kursy są już na stałe wpisane w życie AMW, a ich dumni absolwenci, są jak podkreślał Komendant -Rektor „ambasadorami” dobrej opinii o uczelni.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia