Wydrukuj tę stronę
wtorek, 06 marzec 2018 15:32

PODPISANIE POROZUMIENIA ZE SZKOŁĄ W KRAŚNIKU

W dniu 5 marca 2018 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni a Zespołem Szkół nr 2 w Kraśniku (woj. lubelskie). Umowę podpisali: rektor – komendant  Akademii Marynarki Wojennej kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht i dyrektor Zespołu Szkół  nr 2 mgr Krzysztof Staruch w obecności wicestarosty Kraśnika Mariusza Sochy. Podpisanie umowy poprzedziło spotkanie z młodzieżą ostatnich klas licealnych, na którym Rektor – Komendant przybliżył znaczenie polskiego morza, Polskiej Marynarki Wojennej i Akademii Marynarki Wojennej.

IMG 3530

Natomiast  w Szkole Podstawowej nr 4 w Kraśniku  odbyła się uroczystość pt. „Morze, nasze morze” z udziałem Rektora – Komendanta. Uroczystość tę poprzedziły konkursy: plastyczny (Morze oknem na świat) i wiedzy o polskiej Marynarce Wojennej oraz znaczeniu dostępu Polski do morza.

IMG 3488

W konkursach uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Kraśniku. Autorom nagrodzonych prac Rektor – Komendant wręczył dyplomy i upominki rzeczowe. W swym wystąpieniu kmdr Tomasz Szubrycht przybliżył uczestnikom spotkania znaczenie morza dla Polski. Dzieci, pod kierownictwem mgr Ewy Adamczyk, zaprezentowały 50 minutowy spektakl słowno – muzyczny pt. „Morze nasze morze”. Władze miasta reprezentował burmistrz Mirosław Włodarczyk, który zwracając się do gości i uczniów wyraził nadzieję na kontynuację tego typu inicjatyw w przyszłości. Dyrektor Szkoły mgr Marzena Olszyńska, która była współorganizatorem konkursu, dziękując Rektorowi-Komendantowi za złożenie wizyty, podkreśliła jak istotna jest edukacja morska dzieci i młodzieży. Po przedstawieniu odbyło się spotkanie Rektora-Komendanta z Burmistrzem m. Kraśnik.

IMG 3476