poniedziałek, 05 marzec 2018 09:13

MAKSIMUM ZLODZENIA NA ZATOCE GDAŃSKIEJ W TEGOROCZNEJ ZIMIE

W ostatnich dniach lutego i na początku marca zima 2017-2018 osiągnęła na Zatoce Gdańskiej swoje apogeum, gdyż nadchodzące znaczne ocieplenie przewidują prognozy krótko i długoterminowe dla naszego regionu. Tegoroczną zimę pod względem zlodzenia akwenu Zatoki Gdańskiej można zaliczyć do łagodnych. Aktualnie największe zlodzenie pod względem powierzchni ma miejsce właśnie w marcu.

Zlodzenie Morza Bałtyckiego jest zjawiskiem stałym występującym każdego roku, jednakże jego natężenie, najczęściej charakteryzowane poprzez zasięg występowania lodu, jest zmienne. Lód morski powstaje w rezultacie ochłodzenia wody do temperatury jej zamarzania. Proces ochłodzenia wody zachodzi wtedy, gdy bilans cieplny powierzchni morza jest ujemny, a więc w sytuacji, kiedy woda oddaje nagromadzone w sobie ciepło do atmosfery. Do elementów meteorologicznych decydujących o wartości bilansu należą przede wszystkim temperatura powietrza i promieniowanie słoneczne, natomiast z elementów hydrologicznych największą rolę odgrywa temperatura wody.

2

W Zatoce Puckiej lód występuje średnio przez 63–72 dni, a podczas surowych zim przez 120–125 dni (Locja Bałtyku, BHMW 2016). Na przebieg zjawisk lodowych na obszarze Zatoki Puckiej i Półwyspu Helskiego decydujące znaczenie mają stosunki głębokościowe, a mniejsze zaś zasolenie wód (K. Szefler, 1993). Akwen Zatoki Puckiej w jego północno-zachodniej części (Zalew Pucki) charakteryzuje się małymi głębokościami i w związku z tym małą pojemnością cieplną, co powoduje szybkie wychładzanie oraz sprzyja powstawaniu lodu. Na powstawanie lodu ma również wpływ małe falowanie lub jego brak ze względu na oddzielenie Zalewu Puckiego od pozostałych głębszych obszarów Zatoki Puckiej poprzez Rybitwią Mieliznę (Ryf Mew). Grubość lodu szacowana jest średnio od ok. 5 cm na południu akwenu do ok. 25 cm w jego północno-zachodniej części.

3

Lód występujący na akwenie Zatoki Puckiej ma również znaczenie gospodarcze dla regionu, gdyż wraz z wystąpieniem warunków lodowych zdejmowane jest oznakowanie nawigacyjne mielizn i torów wodnych prowadzących do portów zatoki. Porty Puck, Kużnica i Jastarnia przez cały okres występowania zlodzenia są zamknięte dla żeglugi. Na okresowe zamykanie portów ma również wpływ dryf lodów.

Dryf lodu obserwowany był w dniu 4 marca 2018 roku na redzie portu Gdynia, jak i również na wysokości plaży miejskiej i Bulwaru Szwedzkiego.

Zlodzenie portów i Zatoki Gdańskiej

Opracowanie i zdjęcia: kadm. w st. spocz. dr inż. Czesław Dyrcz.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia