fbpx
Wydrukuj tę stronę

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Akademii Marynarki Wojennej (OCW AMW)

OŚRODEK CERTYFIKACJI WYROBÓW AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ (OCW AMW)

                                                                           

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Akademii Marynarki Wojennej (OCW AMW) prowadzi certyfikację wyrobów zgodnie z art. 6, ust. 1, p. 3) ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, w ramach systemu oceny zgodności organizowanego i nadzorowanego przez ministra obrony narodowej (zakres akredytacji OiB nr 25/MON/2020)

1. Status prawny Akademii Marynarki Wojennej jako jednostki certyfikującej wyroby.

AMW utworzona ustawą z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 533 z późn. zm.), jest państwową uczelnią wyższą mającą osobowość prawną. Do realizacji procesu certyfikacji wyrobów prowadzonego przez AMW, powołany został Rozkazem dziennym Komendanta AMW Nr Pf 129 z dnia 13.06.1995 Ośrodek Certyfikacji Wyrobów AMW. 

2. Zasady prowadzenia certyfikacji

OCWAMW prowadzi certyfikację wyrobów w następujących programach certyfikacji opracowanych na podstawie PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01:

· program certyfikacji typu 1a;
· program certyfikacji typu 1b;
· program certyfikacji typu 3;
· program certyfikacji typu 5.
Programy certyfikacji są udostępniane Klientowi na jego życzenie.
 

OCW AMW prowadzi proces certyfikacji wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, w ramach systemu oceny zgodności organizowanego i nadzorowanego przez ministra obrony narodowej z poniższego zakresu grup wyrobów:
· Grupa 9 - Wyposażenie specjalistyczne okrętów wojennych i związana z nimi wojskowa technika morska;
· Grupa 12 - Sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.