Międzynarodowe Prawo Humanitarne | Lista recenzentów

Międzynarodowe Prawo Humanitarne | Lista recenzentów

Nazwisko Imię

Afiliacja

ANDERSEN-NAWROT 
Anna Maria

Wydział Prawa, Uniwersytet w Lund (Szwecja)
Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law

GEISTLINGER 
Michael

Wydział Prawa, Uniwersytet w Salzburgu (Austria)

HEINTSCHEL-VON-HEINEGG Wolf

Wydział Prawa, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy)

JASUDOWICZ 
Tadeusz

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

KARSKA 
Elżbieta

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ŁASKI 
Piotr

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

MENKES 
Jerzy

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

MIKOS-SKUZA 
Elżbieta

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Polski Czerwony Krzyż

ZAJADŁO 
Jerzy

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

ZAJAS 
Stanisław

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

ZDRODOWSKI 
Bogdan

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia