Międzynarodowe prawo humanitarne | RADA NAUKOWA CZASOPISMA
Wydrukuj tę stronę

Międzynarodowe prawo humanitarne | RADA NAUKOWA CZASOPISMA

 • kmdr dr hab. Dariusz R. BUGAJSKI - Prorektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i redaktor czasopisma „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”
 • prof. Michael GEISTLINGER - Department for Public Law / Public International Law, University of Salzburg
 • prof. dr hab. Tadeusz JASUDOWICZ - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Elżbieta KARSKA, prof. UKSW – Kierownik Katedry Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Piotr ŁASKI – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
 • prof. dr hab. Andrzej MAKOWSKI - Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
 • prof. dr hab. Jerzy MENKES – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • dr Elżbieta MIKOS-SKUZA - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
 • prof. dr hab. Jerzy ZAJADŁO – Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • prof. dr hab. Stanisław ZAJAS –Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr hab. Bogdan ZDRODOWSKI – Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • prof. dr hab. Mariusz ZIELIŃSKI - Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni