Certyfikaty

Certyfikaty

  Polityka jakości realizowana w Akademii Marynarki Wojennej zapewnia stałe podnoszenie jakości świadczonych usług edukacyjnych i prowadzonej działalności naukowo-badawczej w oparciu o sprawne zarządzanie, spełnienie wymagań normy ISO 9001:2008, wymagań postanowień konwencji międzynarodowych, krajowych przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych. Prawidłowa realizacja procesu dydaktycznego zagwarantowana jest poprzez ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników uczelni w zakresie realizacji ustalonych celów. Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością jest nieustannie doskonalona poprzez monitorowanie systemu, wykrywanie niezgodności oraz prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych. Działania takie mają na celu zwiększenia zadowolenia Klienta, które osiągane jest przez spełnienia jego wymagań i oczekiwań. Potwierdzeniem wysokiej jakości świdczonych usług edukacyjnych jest przyznany uczelni Certyfikat wydany przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. stwierdzający, że System Zarządzania Jakością został oceniony jako zgodny z wymaganiami ISO 9001:2008. Gwarancją właściwego poziomu szkolenia w zakresie wymagań konwencji STCW 78/95 są również wydane w 2017 r. przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Certyfikaty Uznania dla Ośrodka Szkoleniowego Akademii Marynarki Wojennej. Oprócz wyżej wymienionych certyfikatów Ośrodek Szkoleniowy posiada certyfikaty Adminstracji Morskiej Wyspy Man dotyczące uznania w zakresie szkolenia oficera ochrony statku i oficera ochrony armatora.

 

- Certyfikat Uznania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nr 6/2017

- Certyfikat Uznania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nr 26A/2016

- Certyfikat ISO

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia