Kursy STCW dla studentów AMW

Kursy STCW dla studentów AMW

NOWE ZASADY WYDAWANIA ŚWIADECTW PRZEZ URZĄD MORSKI W GDYNI ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIEM COVID-19
 

W związku z panująca w kraju sytuacją epidemiczną Urząd Morski w Gdyni opracował i wprowadził procedurę wydawania świadectw międzynarodowych dla marynarzy. Obecnie, zgodnie z obowiązującą procedurą możliwe jest uzyskanie świadectwa wydawanego przez Urząd Morski tylko i wyłącznie w trybie indywidualnym.

Każda osoba ubiegająca się świadectwo międzynarodowe wydawane przez Urząd Morski zobowiązana jest do dostarczenia do Wydziału Dokumentów Marynarskich następujących dokumentów składając indywidualnie wniosek do dyrektora UMG o wydanie świadectwa (na podstawie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym):

  • wniosek
  • zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym,
  • skany książeczki żeglarskiej z praktyką pływania (o ile jest wymagana),
  • oświadczenie,
  • zdjęcie (o ile jest wymagane),
  • potwierdzenie dokonania opłaty (koszt świadectwa wynosi 20 zł) Numer konta: NBP O GDAŃSK - 92101011400065782231000000 ( w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy ),
  • zgodę na przesyłkę kurierską.

Wniosek o wydanie świadectwa przeszkolenia dostępny jest na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni www.umgdy.gov.pl w zakładce: Informacje / Dokumenty Marynarskie / Odnowienie / wymiana świadectw w zakresie bezpieczeństwa oraz dodatkowych świadectw specjalistycznych.

Zarówno oświadczenie jak i zgoda na przesyłkę dostępne są na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni w zakładce Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Wydziału Dokumentów Marynarskich

Wnioski wraz z załącznikami można przesyłać za pomocą skrzynki podawczej EPUAP, tradycyjną pocztą oraz na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE UZYSKANIA ŚWIADECTWA RATOWNIKA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich, osoba ubiegająca się o uzyskanie świadectwa ratownika powinna posiadać aktualne świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych, co najmniej 6-miesięczną praktykę pływania na statkach morskich oraz ukończyć odpowiednie szkolenie.
W związku z tym, że do odbycia szkolenia nie jest wymagana praktyka pływania, również studenci, którzy nie mają wypływanych wymaganych 6 miesięcy, mogą przystąpić do szkolenia.
Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem świadectwa ratownika muszą udokumentować posiadane uprawnienia, tzn. udostępnić do skserowania książeczkę żeglarską (albo dostarczyć wyciąg pływania potwierdzony przez Urząd Morski w Gdyni), zawierającą wpisy z praktyki morskiej oraz przedstawić do wglądu aktualne świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych. Należy również dokonać wpłatę za wydanie świadectwa w Ośrodku Szkoleniowym AMW.
Studenci, którzy nie posiadają wymaganej praktyki pływania, a chcą uzyskać świadectwo ratownika, odbierają w Ośrodku Szkoleniowym zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Po uzupełnieniu brakujących miesięcy praktyki, zgłaszają się ze zdjęciem i książeczką żeglarską w Urzędzie Morskim w Gdyni i po dokonaniu opłaty za świadectwo w kasie urzędu, odbierają świadectwo.
Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem świadectwa ratownika zobowiązane są dostarczyć do OS AMW jedno zdjęcie o wymiarach 43x33mm najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia