fbpx

Kursy STCW dla studentów AMW

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE UZYSKANIA ŚWIADECTWA RATOWNIKA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich, osoba ubiegająca się o uzyskanie świadectwa ratownika powinna posiadać aktualne świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych, co najmniej 6-miesięczną praktykę pływania na statkach morskich oraz ukończyć odpowiednie szkolenie.
W związku z tym, że do odbycia szkolenia nie jest wymagana praktyka pływania, również studenci, którzy nie mają wypływanych wymaganych 6 miesięcy, mogą przystąpić do szkolenia.
Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem świadectwa ratownika muszą udokumentować posiadane uprawnienia, tzn. udostępnić do skserowania książeczkę żeglarską (albo dostarczyć wyciąg pływania potwierdzony przez Urząd Morski w Gdyni), zawierającą wpisy z praktyki morskiej oraz przedstawić do wglądu aktualne świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych. Należy również dokonać wpłatę za wydanie świadectwa w Ośrodku Szkoleniowym AMW.
Studenci, którzy nie posiadają wymaganej praktyki pływania, a chcą uzyskać świadectwo ratownika, odbierają w Ośrodku Szkoleniowym zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Po uzupełnieniu brakujących miesięcy praktyki, zgłaszają się ze zdjęciem i książeczką żeglarską w Urzędzie Morskim w Gdyni i po dokonaniu opłaty za świadectwo w kasie urzędu, odbierają świadectwo.
Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem świadectwa ratownika zobowiązane są dostarczyć do OS AMW jedno zdjęcie o wymiarach 43x33mm najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
 
Wniosek o wydanie świadectwa przeszkolenia dostępny jest na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni www.umgdy.gov.pl w zakładce: Informacje/Dokumenty Marynarskie/Lista procedur / Odnowienie / wymiana świadectw w zakresie bezpieczeństwa oraz dodatkowych świadectw specjalistycznych.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia