fbpx
Wydrukuj tę stronę

Studium oficerskie

 

 

 

 

Aktualizacja 25.08.2021

6-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE DLA PODOFICERÓW

  Podczas rekrutacji Akademia Marynarki Wojennej nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

Rejestracja do Studium Oficerskiego - Dostępne jest pod adresem: https://rekrutacja.amw.gdynia.pl

 

 

Zgodnie z Decyzją Nr 104/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2022 r.

podoficerowie ubiegający się o przyjęcie na sześciomiesięczne szkolenie składają wnioski drogą służbową do Dyrektora Departamentu Kadr MON w terminie do 21 października 2021 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kwestionariusz osobowy;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego  wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • życiorys (cv) - Dokument wygenerowany z systemu informatycznego „SEW on-line”.
 • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego);
 • kserokopię świadectwa znajomości języka angielskiego  wg STANAG 6001
 • aktualną opinię służbową z oceną ogólną wzorową ( art. 28 ustawy o służbie wojskowe)
 • inne dokumenty (nieobowiązkowo) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, takie jak: dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, opinie i inne, przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (opłatę rekrutacyjną) podoficer wnosi dokonując wpłaty w kasie Akademii lub na konto w wysokości 100 zł.:

                                                                                                   ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia

                                                                                                      65105017641000002273133260

                                                                                                    z dopiskiem „Studium 6-miesięczne”

Wymagane kierunki ukończonych studiów w procesie postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2022 roku.
 

 

Korpus osobowy

 

Grupa osobowa  

 

 

Wymagane kirunki studiów

 

 

Wymagane doświadczenie zawodowe 

                                                         UWAGI
Ogólny

Kadrowa

 

- zarządzanie w     obszarze zasobów   osobowych,

- prawo;

- administracja

- zajmowanie stanowisk służbowych w obszarze działalności  personalnej lub uzupełnieniowej oraz wiedza z  zakresu problematyki    zarządzania zasobami ludzkimi

limit 15 miejsc

 

 

 Przebieg rekrutacji i nauki 

Termin egzaminu wstępnego  16-17.11.2021 r.                           
Ogłoszenie wyników rekrutacji  24.11.2021 r. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie AMW 
Rozpoczęcie nauki (szkolenia) 21.02.2022 r.  
Część specjalistyczna  w ASzWoj  28.02-02.04.2022 r.  
Promocja oficerska  3 wrzesień 2022 r.  

 

 

  Aktualizacja 08.11.2021

 

 

1. W czasie trwania rekrutacji uczelnia nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.

2. Proszę o zabranie brakujących dokumentów, które sa wymagane a nie zostały złozone podczas składania wniosków do DK MON.

 

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA 6-MIESIĘCZNE SZKOLENIE WOJSKOWE
                                                      DLA KANDYDATÓW NA OFICERÓW

   DATA/DZIEŃ          

      GODZINA                 

                             PRZEDSIĘWZIĘCIA                                             

16 listopada
2021 r.

WTOREK

08.00 – 09.00

PRZYBYCIE I REJESTRACJA KANDYDATÓW

NA SZKOLENIE WOJSKOWE

Biblioteka Główna AMW (na parkingu ul. Grudzińskiego)

16 listopada
2021 r.

WTOREK

 

09.00 – 13.00

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Akademickie Centrum Sportowe (ACS)

 

09.00 – 13.00

TEST WERYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Biblioteka Główna AMW (Audytorium B)

17 listopada
2021 r.

ŚRODA

 

od 08.00

 

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Aula (przy bramie nr 1 ul. Grudzińskiego)

 

 AKTY PRAWNE

 

 


Kontakt

kmdr Jacek Wajchert - tel. 261 26-25-71
j.wajchert@amw.gdynia.pl
pok. 172 / 5

 Aktualizacja 08.02.2022

 

12-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE DLA OSÓB ZE ŚRODOWISKA CYWILNEGO

 

Podczas rekrutacji Akademia Marynarki Wojennej nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

Rejestracja do Studium Oficerskiego - Dostępne jest pod adresem: https://rekrutacja.amw.gdynia.pl  

 

WAŻNE

W związku z awarią poczty akademickiej proszę o niekorzystanie podczas rekrutacji elektronicznej z poczty gmail.

 

Zgodnie z Decyzją Nr 104/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2022 r.

kandydaci ubiegający się o przyjęcie na dwunastomiesięczne szkolenie wojskowe składają wnioski drogą służbową do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnieńw terminie do 31 maja 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kwestionariusz osobowy;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego  wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • życiorys (cv);
 • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego);
 • kserokopię świadectwa znajomości języka angielskiego wg STANAG 6001- jeśli ktoś posiada;
 • inne dokumenty (nieobowiązkowo) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, takie jak: dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, opinie i inne, przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (opłatę rekrutacyjną) kandydat wnosi dokonując wpłaty w kasie Akademii lub na konto w wysokości 100 zł.:

                                                                                                   ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia

                                                                                                      65105017641000002273133260

                                                                                                    z dopiskiem „Studium 12-miesięczne”

 

Wymagane kierunki ukończonych studiów w procesie postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2022 roku.

Korpus osobowy

Grupa osobowa

Wymagane kierunki studiów

Linit miejsc

Uwagi        

Logistyki

ogólnologistyczna 

- logistyka

- logistyka krajowa i międzynarodowa

- transport

- zarządzanie techniką

- zarządzanie i inżynieria produkcji

- mechatronika

- inżynieria materiałowa

- mechanika i budowa maszyn

- eksploatacja i konstrukcja maszyn

- elektrotechnika

 18

      

 

 

Przebieg rekrutacji i nauki 

Termin egzaminu wstępnego  11-13.07.2022 r.                           
Ogłoszenie wyników rekrutacji    Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie AMW 
Rozpoczęcie nauki (szkolenia) 05.09.2022 r.  
Promocja oficerska  9 wrzesień 2023 r.  

 

 Aktualizacja 21.06.2022 

 

 

1. W czasie trwania rekrutacji uczelnia nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

2. Proszę o zabranie brakujących dokumentów, które są wymagane a nie zostały złozone podczas składania wniosków do DK MON.

 

 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego  wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • życiorys (cv);
 • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego);
 • kserokopię świadectwa znajomości języka angielskiego wg STANAG 6001- jeśli ktoś posiada;
 • potwierdzenie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (opłatę rekrutacyjną) w wysokości 100 zł.:

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA 12-MIESIĘCZNE SZKOLENIE WOJSKOWE
                                                      DLA KANDYDATÓW NA OFICERÓW

   DATA/DZIEŃ          

      GODZINA                 

                             PRZEDSIĘWZIĘCIA                                             

11 lipiec
2022 r.

PONIEDZIAŁEK

07.30 – 08.45

PRZYBYCIE I REJESTRACJA KANDYDATÓW

NA SZKOLENIE WOJSKOWE

Biblioteka Główna AMW (na parkingu ul. Grudzińskiego)

11 lipiec
2022 r.

PONIEDZIAŁEK

 

09.00 – 14.00

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Akademickie Centrum Sportowe (ACS)

 

09.00 – 14.00

TEST WERYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Biblioteka Główna AMW (Audytorium )

12-13 lipiec
2022 r.

WTOREK-ŚRODA

 

od 08.00

 

 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Akademickie Centrum Sportowe (ACS)

 

 

 

 


AKTY PRAWNE
 

Kontakt

kmdr Jacek Wajchert - tel. 261 26-25-71
j.wajchert@amw.gdynia.pl
pok. 172 / 5

 

Załącznik który jest umieszczony poniżej pobieramy i wypełniamy w przypadku braku możliwości rejestracji i wygenerowanie wniosku z rekrutacji elektronicznej.