Studium oficerskie

Studium oficerskie

 

6-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE DLA PODOFICERÓW

  Podczas rekrutacji Akademia Marynarki Wojennej nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

Rejestracja do Studium Oficerskiego - Dostępne jest pod adresem: https://rekrutacja.amw.gdynia.pl

 

 

Zgodnie z Decyzją Nr 108/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.

podoficerowie ubiegający się o przyjęcie na sześciomiesięczne szkolenie składają wnioski drogą służbową do Dyrektora Departamentu Kadr MON w terminie do 30 września 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kwestionariusz osobowy;
  • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego  wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego;
  • odpis skrócony aktu urodzenia;
  • życiorys (cv) - Dokument wygenerowany z systemu informatycznego „SEW on-line”.
  • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego);
  • kserokopię świadectwa znajomości języka angielskiego na poziomie SPJ wg STANAG 6001

           - 1111 – dla podoficerów ubiegających się o przyjęcie do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT);

           -  2222 – dla podoficerów ubiegających się o przyjęcie do służby w pozostałych rodzajach Sił Zbrojnych;

  • aktualną opinię służbową z oceną ogólną wzorową ( art. 28 ustawy o służbie wojskowe)
  • inne dokumenty (nieobowiązkowo) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, takie jak: dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, opinie i inne, przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (opłatę rekrutacyjną) podoficer wnosi dokonując wpłaty w kasie Akademii lub na konto w wysokości 100 zł.:

                                                                                                   ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia

                                                                                                      65105017641000002273133260

                                                                                                    z dopiskiem „Studium 6-miesięczne”

Wymagane kierunki ukończonych studiów w procesie postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2020 roku.
 

Korpus Grupa osobowa   Wymagane kirunki studiów Akceptowane kierunki studiów- wymagane doświadczenie zawodowe                                                          
Ogólny

Kadrowa

 

limit 12 miejsc

-zarządzanie zasobami ludzkimi;

-organizacja i zarządzanie;

-kadry i płace;

-administracja;

 ........................................................

-administracja;

-prawo;

-zarządzanie;

-kadry i płace.

-nauki o bezpieczeństwie;

-nauki o obronności;

-ekonomia;

-nformatyka

lub wymagane doświadczenie zawodowe.

..........................................................................................

Zajmowanie stanowisk służbowych
w obszarze działalności personalnej, uzupełnieniowej

lub zarządzania zasobami ludzkimi

Dla podoficerów ubiegających się o przyjęcie do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej - kierunki studiów określone przez

Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej

 

..............................................................

Dla podoficerów ubiegających się o przyjęcie do służby w pozostałych rodzajach wojsk - kierunki studiów lub wymagane doświadczenie zawodowe, określone przez Dyrektora Departamentu Kadr MON

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA 6-MIESIĘCZNE SZKOLENIE WOJSKOWE DLA KANDYDATÓW NA OFICERÓW

        DATA/DZIEŃ

       GODZINA

                        PRZEDSIĘWZIĘCIA

25 listopada 2019 r.

PONIEDZIAŁEK                  

0800 – 1500                

PRZYBYCIE I REJESTRACJA KANDYDATÓW NA SZKOLENIE WOJSKOWE                                      

26 listopada 2019 r.

WTOREK

0600 – 0800

PŁYWANIE CIĄGŁE PRZEZ 12 MIN.

basen ACS AMW

- osoby podchodzące do egzaminu z pływania proszę o zabranie stroju kąpielowego oraz czepka    

0800 – 1200

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

- 0800-0930 – Akademickie Centrum Sportowe (konkurencje sprawdzające siłę i szybkość)

- 0930-1200 – stadion KPW Gdynia/miasto (marszobieg)

Test weryfikacyjny z języka angielskiego oraz rozmowa kwalifikacyjna odbywa sie w umundurowaniu wyjściowym.

1200 – 1500

TEST WERYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

od 1600

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

27 listopada 2019 r.

ŚRODA

0800 – 0830

Aula

SPOTKANIE OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE

NA SZKOLENIE WOJSKOWE

Z ZASTĘPCĄ REKRORA-KOMENDANTA

od 0900

ROZMOWA KWALIFIKACYJNAAKTY PRAWNE

 

 

 

 


Kontakt

kmdr por. Jacek Wajchert - tel. 261 26-25-71
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pok. 172 / 5

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia