fbpx

Studium oficerskie

 

 

 

 

Aktualizacja 23.09.2022

6-MIESIĘCZNY KURS OFICERSKI DLA PODOFICERÓW

 

  Podczas rekrutacji Akademia Marynarki Wojennej nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

 

Rejestracja do Studium Oficerskiego - Dostępne jest pod adresem: https://rekrutacja.amw.gdynia.pl

 

 

Zgodnie z Decyzją Nr 123/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie naboru do uczelni wojskowych na kurs oficerski w 2023 r.

podoficerowie ubiegający się o przyjęcie na kurs oficerski składają wnioski drogą służbową do Dyrektora Departamentu Kadr MON w terminie do 17 października 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kwestionariusz osobowy - wygenerowany z rekrutacji elektronicznej;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego  wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • życiorys (cv),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego);
 • kserokopię świadectwa znajomości języka angielskiego  wg STANAG 6001
 • aktualną opinię służbową z oceną ogólną bardzo dobrą
 • inne dokumenty (nieobowiązkowo) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, takie jak: dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, opinie i inne, przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na kurs oficerski (opłatę rekrutacyjną) podoficer wnosi dokonując wpłaty w kasie Akademii lub na konto w wysokości 100 zł.:

                                                                                                   ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia

                                                                                                      65105017641000002273133260

                                                                                                    z dopiskiem „Studium 6-miesięczne”

 

Wymagane kierunki ukończonych studiów w procesie postępowania rekrutacyjnego na kurs oficerski w 2023 roku.
 

Korpus osobowy ..................................... Grupa osobowa ........................ Wymagane kirunki studiów...................................... Wymagane  doświadczenie zawodowe     ...............................................................               

UWAGI  

...............................

Ogólny Kadrowa

- zarządzanie w obszarze zasobów osobowych,

- prawo,

- administracja.

- zajmowanie stanowisk służbowych w obszarze działalności  personalnej lub uzupełnieniowej oraz wiedza z zakresu problematyki    zarządzania zasobami ludzkimi

 

limit 15 miejsc
Ogólnologistyczny Logistyka

- logistyka,

- logistyka krajowa i międzynarodowa,

- transport,

- zarządzanie techniką,

- zarządzanie i inżynieria produkcji,

- mechatronika,

- inżynieria materiałowa, 

- mechanika i budowa maszyn,

- eksploatacja i konstrukcja maszyn, 

- elektrotechnika.

  limit 15 miejsc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. W czasie trwania rekrutacji uczelnia nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.

2. Proszę o zabranie brakujących dokumentów, które są wymagane a nie zostały złozone podczas składania wniosków do DK MON.

 

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA 6-MIESIĘCZNY KURS OFICERSKI

                                          GR. OSOBAWA OGÓLNOLOGISTYCZNA

   DATA/DZIEŃ          

      GODZINA                 

                             PRZEDSIĘWZIĘCIA                                             

7 listopada
2022 r.

PONIEDZIAŁEK

08.00 – 09.00

PRZYBYCIE I REJESTRACJA KANDYDATÓW

NA SZKOLENIE WOJSKOWE

Biblioteka Główna AMW (na parkingu ul. Grudzińskiego)

7 listopada
2022 r.

WTOREK

 

09.00 – 13.00

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Akademickie Centrum Sportowe (ACS)

 

09.00 – 13.00

TEST WERYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Biblioteka Główna AMW (Audytorium B)

8 listopada
2022 r.

WTOREK

 

od 08.00

 

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Aula (przy bramie nr 1 ul. Grudzińskiego)

 

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA 6-MIESIĘCZNY KURS OFICERSKI

                                          GR. OSOBAWA KADROWA

   DATA/DZIEŃ          

      GODZINA                 

                             PRZEDSIĘWZIĘCIA                                             

21 listopada
2022 r.

PONIEDZIAŁEK

08.00 – 09.00

PRZYBYCIE I REJESTRACJA KANDYDATÓW

NA SZKOLENIE WOJSKOWE

Biblioteka Główna AMW (na parkingu ul. Grudzińskiego)

21 listopada
2022 r.

WTOREK

 

09.00 – 13.00

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Akademickie Centrum Sportowe (ACS)

 

09.00 – 13.00

TEST WERYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Biblioteka Główna AMW (Audytorium B)

22 listopada
2022 r.

WTOREK

 

od 08.00

 

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Aula (przy bramie nr 1 ul. Grudzińskiego)

 

 

 AKTY PRAWNE

 

                       Kontakt                                                                       Kontakt

kmdr Jacek Wajchert - tel. 261 26-25-71           st. chor. Andrzej Capanda - tel. 261 26-26-19
        j.wajchert@amw.gdynia.pl                                      a.capanda@amw.gdynia.pl
                  pok. 172 / 5                                                                  pok. 171 / 5

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Aktualizacja 19.09.2022

 

12-MIESIĘCZNY KURS OFICERSKI DLA SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

 

  Podczas rekrutacji Akademia Marynarki Wojennej nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

 

Rejestracja do Studium Oficerskiego - Dostępne jest pod adresem: https://rekrutacja.amw.gdynia.pl - nie jest uruchomiona

 

 

Zgodnie z Decyzją Nr 123/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie naboru do uczelni wojskowych na kurs oficerski w 2023 r.

szeregowi zawodowi ubiegający się o przyjęcie na kurs oficerski składają wnioski drogą służbową do Dyrektora Departamentu Kadr MON w terminie do 19 maja 2023 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kwestionariusz osobowy - wygenerowany z rekrutacji elektronicznej;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego  wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • życiorys (cv),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego);
 • kserokopię świadectwa znajomości języka angielskiego  wg STANAG 6001
 • aktualną opinię służbową z oceną ogólną bardzo dobrą
 • inne dokumenty (nieobowiązkowo) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, takie jak: dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, opinie i inne, przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na kurs oficerski (opłatę rekrutacyjną) kandydat wnosi dokonując wpłaty w kasie Akademii lub na konto w wysokości 100 zł.:

 

                                                                                                   ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia

                                                                                                      65105017641000002273133260

                                                                                                    z dopiskiem „Studium 12-miesięczne”

 

Wymagane kierunki ukończonych studiów w procesie postępowania rekrutacyjnego na kurs oficerski w 2023 roku.
 

 

Korpus osobowy

 

Grupa osobowa  

 

 

Wymagane kirunki studiów  ..........................

 

 

Wymagane doświadczenie zawodowe 

                                                         UWAGI

Ogólnologistyczny

 

 

 

Logistyka 

 

 

 

 

  

- logistyka,

- logistyka krajowa i międzynarodowa,

- transport,

- zarządzanie techniką,

- zarządzanie i inżynieria produkcji,

- mechatronika,

- inżynieria materiałowa, 

- mechanika i budowa maszyn,

- eksploatacja i konstrukcja maszyn, 

- elektrotechnika.

 

limit 15 miejsc

 

 

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA 12-MIESIĘCZNY KURS OFICERSKI

                                          GR. OSOBAWA OGÓLNOLOGISTYCZNA

   DATA/DZIEŃ          

      GODZINA                 

                             PRZEDSIĘWZIĘCIA                                             


2023 r.

PONIEDZIAŁEK

08.00 – 09.00

PRZYBYCIE I REJESTRACJA KANDYDATÓW

NA SZKOLENIE WOJSKOWE

Biblioteka Główna AMW (na parkingu ul. Grudzińskiego)


2023 r.

WTOREK

 

09.00 – 13.00

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Akademickie Centrum Sportowe (ACS)

 

09.00 – 13.00

TEST WERYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Biblioteka Główna AMW (Audytorium B)


2023 r.

WTOREK

 

od 08.00

 

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Aula (przy bramie nr 1 ul. Grudzińskiego)

 

                     Kontakt                                                                       Kontakt

kmdr Jacek Wajchert - tel. 261 26-25-71           st. chor. Andrzej Capanda - tel. 261 26-26-19
        j.wajchert@amw.gdynia.pl                                      a.capanda@amw.gdynia.pl
                  pok. 172 / 5                                                                  pok. 171 / 5

 

 

AKTY PRAWNE 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktualizacja 19.09.2022

 

12-MIESIĘCZNY KURS OFICERSKI DLA OSÓB ZE ŚRODOWISKA CYWILNEGO

 

Podczas rekrutacji Akademia Marynarki Wojennej nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

 

 

Rejestracja do Studium Oficerskiego - Dostępne jest pod adresem: https://rekrutacja.amw.gdynia.pl  - nie jest uruchomiona

 

 

Zgodnie z Decyzją Nr 123/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie naboru do uczelni wojskowych na kurs oficerski w 2023 r.

kandydaci ubiegający się o przyjęcie na dwunastomiesięczny kurs oficerski składają wnioski drogą służbową do Dyrektora Departamentu Kadr MON przez właściwe Wojskowe Centrum Rekrutacji terminie do 19 maja 2023 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kwestionariusz osobowy - wygenerowany po rejestracju elektronicznej;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego  wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • życiorys (cv);
 • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego);
 • kserokopię świadectwa znajomości języka angielskiego wg STANAG 6001- jeśli ktoś posiada;
 • inne dokumenty (nieobowiązkowo) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, takie jak: dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, opinie i inne, przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na kurs oficerski (opłatę rekrutacyjną) kandydat wnosi dokonując wpłaty w kasie Akademii lub na konto w wysokości 100 zł.:

 

                                                                                                   ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia

                                                                                                      65105017641000002273133260

                                                                                                    z dopiskiem „Studium 12-miesięczne”

 

Wymagane kierunki ukończonych studiów w procesie postępowania rekrutacyjnego na kurs oficerski w 2023 roku.

 

Korpus osobowy ..................................... Grupa osobowa ........................ Wymagane kirunki studiów   .................................................    .........................

UWAGI  

...............................

Ogólny Kadrowa  - zarządzanie w obszarze zasobów osobowych,

- prawo,

- administracja.

 

 

limit 15 miejsc
Ogólnologistyczny Logistyka - logistyka,

- logistyka krajowa i międzynarodowa,

- transport,

- zarządzanie techniką,

- zarządzanie i inżynieria produkcji,

- mechatronika,

- inżynieria materiałowa, 

- mechanika i budowa maszyn,

- eksploatacja i konstrukcja maszyn, 

- elektrotechnika.

  limit 15 miejsc

.................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja 21.06.2022 

 

Przebieg rekrutacji i nauki 

Termin egzaminu wstępnego  11-13.07.2022 r.                           
Ogłoszenie wyników rekrutacji    Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie AMW 
Rozpoczęcie nauki (szkolenia) 05.09.2022 r.  
Promocja oficerska  9 wrzesień 2023 r.  

 

 

 

 

1. W czasie trwania rekrutacji uczelnia nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

2. Proszę o zabranie brakujących dokumentów, które są wymagane a nie zostały złozone podczas składania wniosków do DK MON.

 

 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego  wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • życiorys (cv);
 • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego);
 • kserokopię świadectwa znajomości języka angielskiego wg STANAG 6001- jeśli ktoś posiada;
 • potwierdzenie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (opłatę rekrutacyjną) w wysokości 100 zł.:

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA 12-MIESIĘCZNY KURS OFICERSKI

   DATA/DZIEŃ          

      GODZINA                 

                             PRZEDSIĘWZIĘCIA                                             

11 lipiec
2022 r.

PONIEDZIAŁEK

07.30 – 08.45

PRZYBYCIE I REJESTRACJA KANDYDATÓW

NA SZKOLENIE WOJSKOWE

Biblioteka Główna AMW (na parkingu ul. Grudzińskiego)

11 lipiec
2022 r.

PONIEDZIAŁEK

 

09.00 – 14.00

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Akademickie Centrum Sportowe (ACS)

 

09.00 – 14.00

TEST WERYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Biblioteka Główna AMW (Audytorium )

12-13 lipiec
2022 r.

WTOREK-ŚRODA

 

od 08.00

 

 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Akademickie Centrum Sportowe (ACS)

  


AKTY PRAWNE
 

 

                                         Kontakt                                                                              Kontakt

                  kmdr Jacek Wajchert - tel. 261 26-25-71                     st. chor. Andrzej Capanda - tel. 261 26-26-19
                           j.wajchert@amw.gdynia.pl                                               a.capanda@amw.gdynia.pl
                                    pok. 172 / 5                                                                        pok. 171 / 5

 

Załącznik który jest umieszczony poniżej pobieramy i wypełniamy w przypadku braku możliwości rejestracji i wygenerowanie wniosku z rekrutacji elektronicznej.

 

 

fb1tw1yt1 in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia