fbpx

Studium oficerskie

 

6-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE DLA PODOFICERÓW

  Podczas rekrutacji Akademia Marynarki Wojennej nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

Rejestracja do Studium Oficerskiego - Dostępne jest pod adresem: https://rekrutacja.amw.gdynia.pl

 

 

Zgodnie z Decyzją Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2021 r.

podoficerowie ubiegający się o przyjęcie na sześciomiesięczne szkolenie składają wnioski drogą służbową do Dyrektora Departamentu Kadr MON w terminie do 30 września 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kwestionariusz osobowy;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego  wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • życiorys (cv) - Dokument wygenerowany z systemu informatycznego „SEW on-line”.
 • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego);
 • kserokopię świadectwa znajomości języka angielskiego na poziomie SPJ 2222 wg STANAG 6001
 • aktualną opinię służbową z oceną ogólną wzorową ( art. 28 ustawy o służbie wojskowe)
 • inne dokumenty (nieobowiązkowo) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, takie jak: dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, opinie i inne, przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (opłatę rekrutacyjną) podoficer wnosi dokonując wpłaty w kasie Akademii lub na konto w wysokości 100 zł.:

                                                                                                   ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia

                                                                                                      65105017641000002273133260

                                                                                                    z dopiskiem „Studium 6-miesięczne”

Wymagane kierunki ukończonych studiów w procesie postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2021 roku.
 

Korpus osobowy

Grupa osobowa   Wymagane kirunki studiów Wymagane doświadczenie zawodowe                                                           UWAGI
Ogólny

Kadrowa

 

limit 15 miejsc

-zarządzanie zasobami ludzkimi;

-zarządzanie w organizacji;

-administracja;

-prawo;

-studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;

............................................................

 

 

Zajmowanie stanowisk służbowych
w obszarze działalności personalnej, uzupełnieniowej lub zarządzanie zasobami ludzkimi.

.....................................................................

 

 

Kierunki studiów lub wymagane doświadczenie zawodowe, zostały określone przez Dyrektora Departamentu Kadr MON

 

 Przebieg rekrutacji i nauki 

Termin egzaminu wstępnego  18-20.11.2020 r.                           
Ogłoszenie wyników rekrutacji  25.11.2020 r. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie AMW 
Rozpoczęcie nauki  18.01.2021 r.  
Część specjalistyczna  w ASzWoj  marzec 2021 r.  
Promocja oficerska na WAT sierpień 2021 r.  

 

 

 Aktualizacja 09.11.2020

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA 6-MIESIĘCZNE SZKOLENIE WOJSKOWE
DLA KANDYDATÓW NA OFICERÓW

DATA/DZIEŃ            

GODZINA                 

PRZEDSIĘWZIĘCIA                                                                                         

18 listopada
2020 r.

ŚRODA

08.00 – 09.00

PRZYBYCIE I REJESTRACJA KANDYDATÓW

NA SZKOLENIE WOJSKOWE

Biblioteka Główna AMW (na parkingu ul. Grudzińskiego)

18 listopada
2020 r.

ŚRODA

09.00 – 11.00

Grupa nr 1

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Akademickie Centrum Sportowe (ACS)

11.00 – 13.00

Grupa nr 2

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Akademickie Centrum Sportowe (ACS)

09.00 – 11.00

Grupa nr 2

TEST WERYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Biblioteka Główna AMW (na parkingu ul. Grudzińskiego)

11.00 – 13.00

Grupa nr 1

TEST WERYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Biblioteka Główna AMW (na parkingu ul. Grudzińskiego)

19 listopada
2020 r.

CZWARTEK

 

od 08.00

Grupa nr 1 i 2

 

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Aula (przy bramie nr 1 ul. Grudzińskiego)

 

Aktualizacja 23.11.2020

Nw. nr określają kandydatów, które w wyniku rekrutacji zostały zakwalifikowane w ramach 6 miesięcznego Szkolenia kandydatów na oficerów.

8567
5419
0334
4518
0892
8623
8379
3688
7413
7754
3954
5470
8511
3436
3678

 

Aktualizacja 11.01.2021

INFORMACJA DLA

STAWIAJĄCYCH SIĘ NA SZKOLENIE DO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

STAWIENNICTWO W DNIU 18.01.2021 R. (poniedziałek) wg. godziny podanej w zaświadczeniu tj. do godz. 9.00 (jest możliwość przybycia dzień wcześniej) miejsce stawiennictwa: Biuro przepustek

PRZEDMIOTY NIEZBĘDNE DO OKAZANIA PODCZAS STAWIENNICTWA:

PRZEDMIOTY NIEZBĘDNE PODCZAS SZKOLENIA PODSTAWOWEGO:

 • Mundur wyjściowy;
 • Mundur polowy (ćwiczebny);
 • Strój sportowy – krótkie spodenki* oraz dwie granatowe koszulki;
 • Sprzęt pływacki *: kostium jednoczęściowy lub kąpielówki, czepek, okulary pływackie, klapki;
 • Podstawowy zestaw środków higieny osobistej i pielęgnacji stóp (w tym przybory do golenia, podstawowy komplet plastrów);
 • Komputery, tablety, kamery, i inne urządzenia elektroniczne niezbędne do nauki zdalnej;AKTY PRAWNE

 

 


Kontakt

kmdr por. Jacek Wajchert - tel. 261 26-25-71
j.wajchert@amw.gdynia.pl
pok. 172 / 5

 

 

12-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE DLA OSÓB ZE ŚRODOWISKA CYWILNEGO

 

Podczas rekrutacji Akademia Marynarki Wojennej nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

Rejestracja do Studium Oficerskiego - Dostępne jest pod adresem: https://rekrutacja.amw.gdynia.pl

 

 

Zgodnie z Decyzją Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2021 r.

kandydaci ubiegający się o przyjęcie na dwunastomiesięczne szkolenie wojskowe składają wnioski drogą służbową do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnieńw terminie do 30 października 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kwestionariusz osobowy;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego  wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • życiorys (cv);
 • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego);
 • kserokopię świadectwa znajomości języka angielskiego wg STANAG 6001- jeśli ktoś posiada;
 • inne dokumenty (nieobowiązkowo) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, takie jak: dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, opinie i inne, przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (opłatę rekrutacyjną) kandydat wnosi dokonując wpłaty w kasie Akademii lub na konto w wysokości 100 zł.:

                                                                                                   ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia

                                                                                                      65105017641000002273133260

                                                                                                    z dopiskiem „Studium 12-miesięczne”

 

Wymagane kierunki ukończonych studiów w procesie postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2021 roku.

Korpus osobowy

Grupa osobowa

Wymagane kierunki studiów

Linit miejsc

Uwagi        

Logistyki

ogólnologistyczna 

 • Logistyka;
 • Transport;
 • logistyka krajowa i międzynarodowa;
 • zarządzanie techniką;
 • zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • mechatronika;
 • inżynieria materiałowa;
 • mechanika i budawa maszyn;
 • eksploatacja i konstrukcja maszyn;
 • elektrotechnika;
 • infrastruktura; 
 • budownictwo;
 • zarządzanie nieruchomościami;
 • budownictwo hydrograficzne;
 • inżynieria i gospodarka wodna;

 25

      

 

 

Przebieg rekrutacji i nauki 

Termin egzaminu wstępnego  25-27.11.2020 r.                           
Ogłoszenie wyników rekrutacji  04.12.2020 r. 14.12.2020 r. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie AMW 
Rozpoczęcie nauki  25.01.2021 r.  
Promocja oficerska na LAW grudzień 2021 r.  

 

 Aktualizacja 09.11.2020

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA 12-MIESIĘCZNE SZKOLENIE WOJSKOWE
DLA KANDYDATÓW NA OFICERÓW

DATA/DZIEŃ                      

GODZINA                         

PRZEDSIĘWZIĘCIA                                                                                         

25 listopada 2020 r.

ŚRODA

08.00 – 09.00

PRZYBYCIE I REJESTRACJA KANDYDATÓW

NA SZKOLENIE WOJSKOWE

Biblioteka Główna AMW (na parkingu ul. Grudzińskiego)

25 listopada 2020 r.

ŚRODA

09.00 – 16.00

Podział na grupy

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Akademickie Centrum Sportowe (ACS)

09.00 – 16.00

Podział na grupy

TEST WERYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Biblioteka Główna AMW (na parkingu ul. Grudzińskiego)

26 listopada 2020 r.

CZWARTEK

 

od 08.00

Grupa nr 1,2,3

 

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Aula (przy bramie nr 1)

27 listopada 2020 r.

PIĄTEK

 

od 08.00

Grupa nr 4,5,6

 

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Aula (przy bramie nr 1)

 

Aktualizacja 13.11.2020

Pozyskując informację o opóźnieniach przyjęć kandydatów na badania w Wojskowych Rejonowych Komisjach lekarskich oraz wystawianiem przez nich Orzeczeń Lekarskich o zdolności do pełnienia służby wojskowej, Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej podjął decyzję, o wydłużeniu okresu dostarczenia powyższych orzeczeń do nieprzekraczającego terminu 10.12.2020 r. W związku z powyższym, osoby które nie posiadają takich Orzeczeń na dzień 25.11.2020 r. będą mogły przystąpić do egzaminów na 12 miesięczne Studium Oficerskie. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 14 grudnia, poprzez stronę internetową po uwzględnieniu wszystkich orzeczeń które zostaną dostarczone do 10.12.2020 r.

 Aktualizacja 24.11.2020

Podział na grupy do egzaminów na 12 miesięczne Szkolenie dla kandydatów na oficerów. 

(ostatnie cztery cyfry pesel)

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5
4481 8378 6590 7751 4611
7898 4190 9322 3987 4351
1063 7383 0350 5917 2544
5295 7874 5321 9583 9194
2034 2853 1975 9004 4969
1010 2624 9289 2168 7948
2877 1834 4483 3667 4828
0773 6360 4456 9470 3485
3206 4371 3360 4475 3895
7943 6495 3716 1119 0482
6988 5692 0729 2737 2790
7910 0093 6901 2484 2957
1258 5956 4138 0983 1814
0462 5970 7055 9353 5892
        0565
        7350
        2230

 

Aktualizacja 14.12.2020

Nw. nr określają kandydatów, które w wyniku rekrutacji zostały zakwalifikowane w ramach 12 miesięcznego Szkolenia kandydatów na oficerów.

4828 2737
5321 4475
0093 9004
1063 1119
2484 7751
9322 5692
7898 5917
5295 7943
8378 7874
4611 4969
4190 5970

 

Aktualizacja 05.01.2021

INFORMACJE DLA POWOŁANYCH NA SZKOLENIE WOJSKOWE DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Stawiający się na szkolenie / wcielenie do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni obowiązkowo musi zabrać następujące dokumenty:

 

STAWIENNICTWO W DNIU 25.01.2021 R. (poniedziałek) wg. godziny podanej na karcie powołania

miejsce stawiennictwa: Biblioteka Główna AMW - audytorium

 • skierowanie do AMW wydane przez komendanta macierzystej WKU;
 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty;
 • Świadectw ukończenia szkoły średniej - oryginał;

Rzeczy przydatne podczas szkolenia podstawowego:

 • Zdrowie/podręczna apteczka: 
  • plastry na odciski; 
  • plastry opatrunkowe; 
  • talk do stóp/sudocrem; 
  • wazelina; 
  • dobre wkładki do butów (żelowe); 
  • maść na skaleczenia o działaniu przeciwbakteryjnym; 
  • środek do odkażania (woda utleniona lub octenisept); 
 • Sprzęt: 

  • buty sportowe do biegania (na asfalt); 
  • nici, igły; 
  • strój sportowy do pływania; 
  • okulary do pływania; 
  • komputer typu laptop lub tablet; 
  • mały notatnik, długopis i marker; 
  • dodatkowe koszulki termo; 
  • listwa zasilająca; 
  • proszek lub kapsułki do prania; 
  • przybornik (nóż/widelec);
  • bidon/camelback/butelka filtrująca do wody. 
 • Higiena: 

  • podstawowe środki do higieny (żel do mycia, szampon, pasta i szczoteczka do zębów; maszynki do golenia); 
  • maseczki ochronne(tylko nie w jaskrawych kolorach, takich jak czerwony, żółty itp.);
  • bielizna osobista ciemne kolory (4 pary).
  • Niezbędne lekarstwa wyłącznie fabrycznie zapakowane wraz z zaleceniami przyjmowania od lekarza.

Rzeczy nieprzydatne podczas szkolenia podstawowego

 • Odzież cywilna. 
 • Kamery, aparaty cyfrowe itp. 
 • Karimaty, śpiwory, sprzęt kempingowy. 
 • Własny strój i sprzęt sportowy (poza butami, które są dozwolone).
 • Artykuły spożywcze. 
 • Własne wyposażenie mundurowe.

 

 

 


AKTY PRAWNE
 

Kontakt

kmdr por. Jacek Wajchert - tel. 261 26-25-71
j.wajchert@amw.gdynia.pl
pok. 172 / 5

 

Załącznik który jest umieszczony poniżej pobieramy i wypełniamy w przypadku braku możliwości rejestracji i wygenerowanie wniosku z rekrutacji elektronicznej.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia