Studium oficerskie

Studium oficerskie

 

6-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE DLA PODOFICERÓW

  

Rejestracja do Studium Oficerskiego - Zostanie aktywowana w późniejszym terminie.

Zgodnie z Decyzją Nr 108/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.

podoficerowie ubiegający się o przyjęcie na sześciomiesięczne szkolenie składają wnioski drogą służbową do Dyrektora Departamentu Kadr MON w terminie do 30 września 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kwestionariusz osobowy
  • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
  • odpis skrócony aktu urodzenia
  • życiorys (cv)
  • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego)
  • kserokopię świadectwa znajomości języka angielskiego na poziomie SPJ wg STANAG 6001
  • aktualną opinię służbową z oceną ogólną wzorową ( art. 28 ustawy o służbie wojskowej)

 

Wymagane kierunki ukończonych studiów w procesie postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2020 roku.
 

Korpus Grupa osobowa   Wymagane kirunki studiów Akceptowane kierunki studiów Limit miejsc
Ogólny Kadrowa Zostaną przedstawione w późniejszym terminie

Wymagane doświadczenie zawodowe:

zajmowanie stanowiska służbowego w obszarze działalności personalnej, uzupełnieniowej lub zarządzanie zasobami osobowymi.

12

 AKTY PRAWNE

  • Decyzja Nr 108/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2020 r.
  • Uchwały Senatu Akademii Marynaki Wojennej w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Marynaki Wojennej. - Zostanie przedstawiona w terminie późniejszym.

 

 

 

 


Kontakt

kmdr por. Jacek Wajchert - tel. 261 26-25-71
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pok. 172 / 5

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia