fbpx

Studium oficerskie

 Aktualizacja 25.08.2021

6-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE DLA PODOFICERÓW

  Podczas rekrutacji Akademia Marynarki Wojennej nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

Rejestracja do Studium Oficerskiego - Dostępne jest pod adresem: https://rekrutacja.amw.gdynia.pl

 

 

Zgodnie z Decyzją Nr 104/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2022 r.

podoficerowie ubiegający się o przyjęcie na sześciomiesięczne szkolenie składają wnioski drogą służbową do Dyrektora Departamentu Kadr MON w terminie do 21 października 2021 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kwestionariusz osobowy;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego  wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • życiorys (cv) - Dokument wygenerowany z systemu informatycznego „SEW on-line”.
 • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego);
 • kserokopię świadectwa znajomości języka angielskiego  wg STANAG 6001
 • aktualną opinię służbową z oceną ogólną wzorową ( art. 28 ustawy o służbie wojskowe)
 • inne dokumenty (nieobowiązkowo) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, takie jak: dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, opinie i inne, przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (opłatę rekrutacyjną) podoficer wnosi dokonując wpłaty w kasie Akademii lub na konto w wysokości 100 zł.:

                                                                                                   ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia

                                                                                                      65105017641000002273133260

                                                                                                    z dopiskiem „Studium 6-miesięczne”

Wymagane kierunki ukończonych studiów w procesie postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2022 roku.
 

 

Korpus osobowy

 

Grupa osobowa  

 

 

Wymagane kirunki studiów

 

 

Wymagane doświadczenie zawodowe 

                                                         UWAGI
Ogólny

Kadrowa

 

- zarządzanie w     obszarze zasobów   osobowych,

- prawo;

- administracja

- zajmowanie stanowisk służbowych w obszarze działalności  personalnej lub uzupełnieniowej oraz wiedza z  zakresu problematyki    zarządzania zasobami ludzkimi

limit 15 miejsc

 

 

 Przebieg rekrutacji i nauki 

Termin egzaminu wstępnego  16-17.11.2021 r.                           
Ogłoszenie wyników rekrutacji  24.11.2021 r. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie AMW 
Rozpoczęcie nauki (szkolenia) 21.02.2022 r.  
Część specjalistyczna  w ASzWoj  28.02-02.04.2022 r.  
Promocja oficerska  3 wrzesień 2022 r.  

 

 

  

 

 

 AKTY PRAWNE

 

 


Kontakt

kmdr Jacek Wajchert - tel. 261 26-25-71
j.wajchert@amw.gdynia.pl
pok. 172 / 5

 

 

12-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE DLA OSÓB ZE ŚRODOWISKA CYWILNEGO

 

Podczas rekrutacji Akademia Marynarki Wojennej nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

Rejestracja do Studium Oficerskiego - Dostępne jest pod adresem: https://rekrutacja.amw.gdynia.pl  Rejestracja nie jest jeszcze aktywna 

 

 

Zgodnie z Decyzją Nr 104/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2022 r.

kandydaci ubiegający się o przyjęcie na dwunastomiesięczne szkolenie wojskowe składają wnioski drogą służbową do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnieńw terminie do 31 maja 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kwestionariusz osobowy;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego  wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • życiorys (cv);
 • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego);
 • kserokopię świadectwa znajomości języka angielskiego wg STANAG 6001- jeśli ktoś posiada;
 • inne dokumenty (nieobowiązkowo) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, takie jak: dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, opinie i inne, przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (opłatę rekrutacyjną) kandydat wnosi dokonując wpłaty w kasie Akademii lub na konto w wysokości 100 zł.:

                                                                                                   ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia

                                                                                                      65105017641000002273133260

                                                                                                    z dopiskiem „Studium 12-miesięczne”

 

Wymagane kierunki ukończonych studiów w procesie postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2022 roku.

Korpus osobowy

Grupa osobowa

Wymagane kierunki studiów

Linit miejsc

Uwagi        

Logistyki

ogólnologistyczna 

 

 18

      

 

 

Przebieg rekrutacji i nauki 

Termin egzaminu wstępnego  21-23.06.2022 r.                           
Ogłoszenie wyników rekrutacji    Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie AMW 
Rozpoczęcie nauki (szkolenia) 05.09.2022 r.  
Promocja oficerska  9 wrzesień 2023 r.  

 

  

 

 

 

 

 


AKTY PRAWNE
 

Kontakt

kmdr Jacek Wajchert - tel. 261 26-25-71
j.wajchert@amw.gdynia.pl
pok. 172 / 5

 

Załącznik który jest umieszczony poniżej pobieramy i wypełniamy w przypadku braku możliwości rejestracji i wygenerowanie wniosku z rekrutacji elektronicznej.

 

 

fb1tw1yt1 in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia