fbpx

Logistyka | Kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Kierunek studiów: Logistyka
Specjalność: Ogólnologistyczna, Techniczna
Forma kształcenia: jednolite magisterskie
Forma studiów: stacjonarne
Wydział: Dowodzenia i Operacji Morskich

Studia na kierunku Logistyka realizowane są w dwóch specjalnościach: Ogólnologistycznej oraz Technicznej. Program kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych obejmuje dziesięć semestrów, prowadzonych w trybie jednolitych studiów magisterskich. Profil praktyczny kierunku studiów nawiązuje przede wszystkim do aktualnych trendów i potrzeb w zakresie kształcenia absolwentów spełniających potrzeby współczesnego i przyszłego wojskowego oraz cywilnego rynku pracy w obszarze logistyki. Głównym celem realizacji efektów uczenia się jest przygotowanie absolwentów gotowych służyć swoją wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami Siłom Zbrojnym RP, w tym także Marynarce Wojennej RP w obszarach zarówno wojskowym, jak i cywilnym. W ramach każdego semestru przewidziano zajęcia dydaktyczne w Uczelni, praktyki okołowojskowe oraz specjalistyczne. Zajęcia przedmiotowe realizowane są zarówno przez kadrę akademicką z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie logistyki wojskowej, praktyków wojskowych i cywilnych, jak również specjalistów spoza Akademii Marynarki Wojennej wykonujących na co dzień zadania związane z zabezpieczeniem i wsparciem logistycznym w jednostkach pełniących funkcje wojskowych oddziałów gospodarczych, wydziałach planowania logistycznego związków taktycznych oraz instytucjach centralnych pozyskujących sprzęt wojskowy do Sił Zbrojnych RP. Wysokim atutem studiów jest rozwinięta baza dydaktyczna i szkoleniowa przeznaczona do wspomagania procesów kształcenia. Ponadto, studia wojskowe umożliwiają również rozwijanie zdolności lingwistycznych, szczególnie ukierunkowanych na naukę języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (3232 wg. STANAG 6001).
Studia kończą się obroną pracy magisterskiej oraz egzaminami oficerskimi. Absolwenci Logistyki uzyskują tytuł magistra, mianowani są na stopień podporucznika i wyznaczani na pierwsze stanowisko służbowe w Siłach Zbrojnych RP.

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia