fbpx

Wyniki rekrutacji

UWAGA! Osoby znajdujące się na liście przyjętych, przy których znajduje się wyróżnienie w postaci (*), proszone są o kontakt z Komisją Rekrutacyjną AMW (tel. 261 262 590) w godzinach 08.00-15.30.

 

Osoby wstępnie zakwalifikowane, które nie zostały przyjęte a posiadające pozytywne orzeczenia o zdolności do zawodowej służby wojskowej (w zależności od wybranego kierunku również o zdolności do zawodowej służby na okrętach MW), zostały umieszczone na liście rezerwowej z której możliwy będzie nabór w przypadku rezygnacji osób przyjętych. W takim przypadku Komisja Rekrutacyjna będzie kontaktowała się z kandydatami.

 

Skierowania do służby wojskowej będą wystawiane kandydatom przez Wojskowe Centra Rekrutacji właściwe do miejsca zamieszkania.

 

Wcielenie osób przyjętych nastąpi w dniu 05.09.2022 r. w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w m. Ustka. Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia podstawowego można uzyskać pod numerami telefonów 261 262 944, 261 262 915.

Wykaz osób przyjętych na studia wojskowe wg liczby uzyskanych punktów

Nawigacja, specjalność: Eksploatacja okrętowych systemów pokładowych

 1. 063
 2. 10F
 3. 154
 4. 059
 5. 0D6
 6. 00B
 7. 096
 8. 0EE (*)
 9. 115
 10. 049
 11. 103
 12. 16B
 13. 121
 14. 022
 15. 15D
 16. 038
 17. 088
 18. 0ED
 19. 0A8
 20. 08B
 21. 091
 22. 046
 23. 019
 24. 047
 25. 10D (*)
 26. 13E
 27. 07C (*)
 28. 0DE
 29. 12B
 30. 032
 31. 034
 32. 139 (*)
 33. 06A
 34. 098
 35. 09A (*)
 36. 03B (*)
 37. 079
 38. 144
 39. 064
 40. 11C
 41. 07B
 42. 0B4
 43. 0C3 (*)
 44. 10E
 45. 0B6
 46. 0F7
 47. 0F9
 48. 031
 49. 159
 50. 119

Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Eksploatacja siłowni okrętowych

 1. 13C
 2. 162 (*)
 3. 09E
 4. 0CA
 5. 156
 6. 18D
 7. 105 (*)
 8. 189 (*)
 9. 009
 10. 05C (*)
 11. 0CD
 12. 17A
 13. 0F3
 14. 0FC
 15. 04E (*)

Mechatronika, specjalność: Elektroautomatyka okrętowa

 1. 0BA
 2. 14D
 3. 03F
 4. 01D
 5. 07D (*)
 6. 0F4
 7. 043 (*)
 8. 0DF (*)
 9. 112 (*)
 10. 15B

Informatyka, specjalność: Morskie systemy teleinformatyczne

 1. 11F
 2. 153 (*)
 3. 0E2
 4. 0C0
 5. 13A
 6. 17F (*)
 7. 0AF
 8. 007
 9. 0C8
 10. 024
 11. 05B
 12. 0CF
 13. 16C
 14. 0B7
 15. 0CE
 16. 085

Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie, specjalność: Cyberbezpieczeństwo

 1. 02A
 2. 0C1
 3. 0C5
 4. 09B
 5. 0DA
 6. 0E6 (*)
 7. 0C6
 8. 0B1
 9. 12F
 10. 145
 11. 027
 12. 083
 13. 0DC
 14. 107
 15. 0E3
 16. 0B3
 17. 044
 18. 12E
 19. 08F
 20. 17C
 21. 005
 22. 136
 23. 0EC
 24. 12D
 25. 0BD (*)
 26. 0AA
 27. 141
 28. 19F
 29. 0BF
 30. 025

Logistyka, specjalność: Ogólnologistyczna

 1. 082
 2. 133
 3. 0B0
 4. 0E9
 5. 09C
 6. 004
 7. 138
 8. 0D8 (*)
 9. 0A1
 10. 194
 11. 06D
 12. 057
 13. 11A
 14. 040
 15. 00E
 16. 051
 17. 152
 18. 16A (*)
 19. 0AE
 20. 0E1 (*)
 21. 03A
 22. 100
 23. 12A
 24. 039
 25. 0FA
 26. 0E8
 27. 0AD
 28. 14F
 29. 149 (*)
 30. 0EF

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia