fbpx

Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie | Kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Kierunek studiów: Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie
Specjalność: Cyberbezpieczeństwo
Forma kształcenia: jednolite studia magisterskie
Forma studiów: stacjonarne
Wydział: Dowodzenia i Operacji Morskich

 

Studia na kierunku Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie realizowane są w specjalności Cyberbezpieczeństwo oraz Systemy kryptograficzne. Program studiów dla kandydatów na oficerów obejmuje dziesięć semestrów (jednolite studia magisterskie). Kierunek studiów Systemy informacyjne w bezpieczeństwie o profilu praktycznym nawiązuje przede wszystkim do aktualnych trendów i potrzeb w zakresie kształcenia absolwentów spełniających potrzeby współczesnego i przyszłego wojskowego oraz cywilnego rynku pracy w obszarze cyberbezpieczeństwa. Profil praktyczny studiów na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie oznacza, iż znaczący udział w procesie kształcenia stanowić będą zajęcia o charakterze praktycznym. Zajęcia przedmiotowe realizowane są zarówno przez kadrę akademicką dysponującą dużym doświadczeniem zawodowym w obszarze cyberbezpieczeństwa, praktyków wojskowych i cywilnych, jak również specjalistów spoza Akademii Marynarki Wojennej wykonujących na co dzień zadania związane z analizą danych, reagowaniem na zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz utrzymaniem systemów bezpieczeństwa. W programie studiów przewidziano w przedmiotach ćwiczenia, laboratoria, warsztaty i seminaria z podmiotami, instytucjami i organizacjami zajmującymi się zarządzaniem bezpieczeństwa informacji oraz utrzymaniem systemów dowodzenia. Ponadto, studia wojskowe umożliwiają rozwijanie zdolności lingwistycznych, szczególnie ukierunkowanych na naukę języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (3232 wg. STANAG 6001). Studia poprzedzone są procesem rekrutacyjnym. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, rozpoczęcie nauki na jednolitych studiach magisterskich, kandydaci poprzedzają 3 tygodniowym szkoleniem podstawowym zakończonym uroczystą przysięgą wojskową. Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej, jej obrona i zdanie egzaminu dyplomowego. Absolwenci na kierunku Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie uzyskują tytuł magistra inżyniera oraz stopień podporucznika i są wyznaczani na pierwsze stanowisko służbowe w Siłach Zbrojnych RP.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia