fbpx

Informatyka | Kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Kierunek studiów: Informatyka
Specjalność: Inżynieria systemów i oprogramowania/Zarządzanie i administrowanie sieciami teleinformatycznymi
Forma kształcenia: jednolite studia magisterskie
Forma studiów: stacjonarne
Wydział: Wydział Mechaniczno-Elektryczny

 

Studia na kierunku informatyka są studiami o profilu ogólnoakademickim, przygotowującym przyszłego oficera Wojska Polskiego do wykonywania prac w Siłach Zbrojnych RP. Czas trwania studiów - 10 semestrów ( 5 lat).


Studia na kierunku Informatyka realizowane są w dwóch specjalnościach do wyboru „Inżynieria systemów i oprogramowania” oraz „Zarządzanie i administrowanie sieciami teleinformatycznymi”. Jednolite studia magisterskie dla kandydatów na oficerów trwają dziesięć semestrów i umożliwiają nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do objęcia stanowiska służbowego związanego z eksploatacją systemów informatycznych. Integralną częścią studiów jest również kształcenie ogólnowojskowe, przygotowujące do zawodowej służby wojskowej.


Rok studiów składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego. W każdym semestrze przewidziano zajęcia dydaktyczne w Uczelni oraz praktyki w instytucjach prowadzących działalność w obszarze IT. Dają one możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania i rozwoju technik informatycznych w Siłach Zbrojnych i nie tylko. Szkolenie praktyczne odbywa się również na okrętach Marynarki Wojennej i w jednostkach wojskowych. Umożliwia ono praktyczne zapoznanie się z eksploatacją systemów informatycznych w Marynarce Wojennej.


Studia wojskowe umożliwiają naukę języka angielskiego na zaawansowanym poziomie (3232 wg. STANAG 6001). Uzyskanie takiego poziomu posługiwania się językiem angielskim jest niezbędne do promocji na pierwszy stopień oficerski.


Po zakończeniu jednolitych studiów magisterskich studenci składają prace magisterską oraz przystępują do egzaminu dyplomowego. Absolwenci uzyskują dyplom magistra inżyniera oraz stopień podporucznika marynarki i są wyznaczani na stanowiska służbowe w Siłach Zbrojnych RP.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia