fbpx

Informatyka | Kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Kierunek studiów: Informatyka
Specjalność: Morskie systemy informatyczne
Forma kształcenia: studia I
Forma studiów: stacjonarne
Wydział: Wydział Mechaniczno-Elektryczny

Studia na kierunku Informatyka realizowane są w specjalności „Morskie systemy informatyczne’’. Studia pierwszego stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych trwają siedem semestrów i w połączeniu ze studiami drugiego stopnia, trwającymi trzy semestry, umożliwiają nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do objęcia stanowiska służbowego związanego z eksploatacją systemów informatycznych. Integralną częścią studiów jest również kształcenie ogólnowojskowe, przygotowujące do zawodowej służby wojskowej. 

Rok studiów składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego. W każdym semestrze przewidziano zajęcia dydaktyczne w Uczelni oraz praktyki na poligonach i w centrach doskonalenia zawodowego. Dają one możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania i rozwoju technik informatycznych w Siłach Zbrojnych i nie tylko. Szkolenie praktyczne odbywa się również na okrętach Marynarki Wojennej i w jednostkach wojskowych. Umożliwia ono praktyczne zapoznanie się z eksploatacją systemów informatycznych w Marynarce Wojennej.

Studia wojskowe umożliwiają naukę języka angielskiego na zaawansowanym poziomie (3232 wg. STANAG 6001). Uzyskanie takiego poziomu posługiwania się językiem angielskim jest niezbędne do promocji na pierwszy stopień oficerski.

Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia studenci składają prace inżynierską oraz przystępują do egzaminu dyplomowego. Absolwenci uzyskują dyplom inżyniera i są kwalifikowani na studia II stopnia. Po obronie pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymują tytuł magistra inżyniera oraz stopień podporucznika marynarki i są wyznaczani na stanowiska służbowe w Siłach Zbrojnych RP.

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLIKUJ WYDARZENIA RAZEM Z NAMI

#amwgdynia