Wydrukuj tę stronę

Oferty pracy w AMW

 

 Dziekan Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego ogłasza konkurs na stanowisko:

Dziekan Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego ogłasza konkurs na stanowisko: 

 Dyrektor Akademickiego Centrum Sportowego ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownik działu Karier i Promocji ogłasza konkurs na stanowisko: