fbpx

EXAM RESULTS AND DIPLOMAS

ŚWIADECTWA JĘZYKOWE DO ODBIORU - pok. 122/7:

 • język angielski - poziom I - data egzaminu 17.03.2018 r.
 • język angielski - poziom II - data egzaminu 17.03.2018 r.
 • język angielski - poziom II - data egzaminu 02.02.2018 r.
 • język angielski - poziom I - data egzaminu 30.01.2018 r.
 • język rosyjski - poziom I - data egzaminu 30.01.2018 r.
 • język angielski - poziom II - data egzaminu: 02.01.2017 r.
 • język angielski - poziom I - data egzaminu: 24.01.2017 r.
 • język rosyjski - poziom I - data egzaminu: 24.01.2017 r.
 • język angielski - poziom II - data egzaminu: 27.01.2017 r.
 • język angielski - poziom II - data egzaminu: 13.04.2017 r.
 • język angielski - poziom II - data egzaminu: 22.04.2017 r.
 • język angielski - poziom I - data egzaminu: 30.06.2017 r.
Uwaga: 
- zgodnie z pkt. 17 decyzji Nr 251/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych, świadectwo językowe wydawane jest w terminie trzech miesięcy od daty przeprowadzenia egzaminu,
- istnieje możliwość wysłania świadectwa językowego pocztą pod warunkiem pozostawienia danych adresowych: Dział Organizacji i Jakości Kształcenia - tel. 261 262 735,
- w przypadku uzyskania mniej niż 60 % punktów możliwych do uzyskania ze wszystkich sprawności językowych, świadectwo językowe nie będzie wydawane.
 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLISH EVENTS TOGETHER WITH US

#amwgdynia