Contact
Print this page

Contact

Kontakt

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Marynarki Wojennej
ul. Śmidowicza 69
81-103 Gdynia
Tel. 261 26 25 26

facebook
https://www.facebook.com/OWFiS