Wydział Ochrony Informacji Niejawnych

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych

kmdr por. Janusz Gawrych
tel. 261 26 26 44
fax. 261 26 29 63
mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Komandor porucznik Janusz Gawrych jest Pełnomocnikiem Rektora - Komendanta Akademii Marynarki Wojennej ds. Ochrony Informacji Niejawnych od 6 lutego 2017 roku. Jest jednocześnie Szefem Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych AMW. Do jego głównych zadań należy zapewnienie ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w AMW oraz ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne. Komandor porucznik Janusz Gawrych jest absolwentem wydziału cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Po ukończeniu studiów w 1995 roku pełnił służbę w Zespole Informatyki Marynarki Wojennej w Gdyni, w Centrum Operacji Morskich, w JFC HQ Brunssum, w NATO HQ Bruksela oraz w ZWDiŁ DG RSZ w Warszawie, na stanowiskach związanych z zarządzaniem i bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych oraz ochroną informacji niejawnych.
 

sbc1ktm 1kt 1kj 1ko1

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLISH EVENTS TOGETHER WITH US

#amwgdynia