fbpx
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 49
Monday, 01 January 2018 07:40

Zamówienia publiczne – archiwum 2017

 

Zakończone postępowania z 2017 roku

NR SPRAWY TYTUŁ
01/ZP/17 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku nr 353 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni celem uzyskania jak najbardziej korzystnych parametrów termomodernizacji, zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę
02/ZP/17 Przeprowadzenie zajęć analitycznych w ramach projektu „ Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym 
03/ZP/17 Przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy w ramach projektu „ Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
04/ZP/17 Przeprowadzenie szkolenia zarządzania stresem i kontrolowania emocji w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
05/ZP/17 Przeprowadzenie kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
06/ZP/17 Przeprowadzenie szkolenia Change Management™ Foundation – szkolenie akredytowane + egzamin w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
07/ZP/17 Przebudowa parteru budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
08/ZP/17 Przeprowadzenie szkolenia PRINCE2 Foundation - zarządzanie projektem – szkolenie akredytowane + egzamin w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
09/ZP/17 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z podziałem na części
10/ZP/17 Wybór wykonawcy zadania najem basenu na szkolenie Ratownik Wodny w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
11/ZP/17 Remont korytarzy w budynku nr 355 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
12/ZP/17 Realizacja warsztatów z protokołu dyplomatycznego w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW”, Zadanie nr 3, Działanie nr 13 – Zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym.
13/ZP/17 Realizacja warsztatów analitycznych z zakresu Forsight w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW”, Zadanie nr 2, Działanie nr 7 – Zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
14/ZP/17 Realizacja warsztatów dot. Symulacji konfliktów w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW”, Zadanie nr 2, Działanie nr 10 – Zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
15/ZP/17 Przeprowadzenie kurs na ratownika wodnego w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
16/ZP/17 Przeprowadzenie szkolenie na członka służby porządkowej i służby informacyjnej w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
17/ZP/17 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i termomodernizację budynku nr 265 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni celem uzyskania jak najbardziej korzystnych parametrów termomodernizacji, zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę
18/ZP/17 Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne II piętra w budynku nr 353 (sale 208, 209, 210, korytarz) w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
19/ZP/17 Szkolenie Ratownik Wodny + certyfikat (MSW) w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
20/ZP/17 Najem basenu na szkolenie Ratownik Wodny w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
21/ZP/17 Szkolenie Sternik Motorowodny w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
22/ZP/17 Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
23/ZP/17 Remont chodników i schodów na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy
24/ZP/17 Dostawa oraz montaż mebli biurowych, mebli różnych
25/ZP/17 Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2017 roku tj. mundurów z podziałem na 18 części (zadań)
26/ZP/17 Przeprowadzenie szkolenie Stewarding – najwyższa jakość organizacji imprez (zrealizowany zgodnie z programem autorskim Polskiego Związku Piłki Nożnej) w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”
27/ZP/17 Przeprowadzenie szkolenie w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych (ITR) w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
28/ZP/17 Wybór Wykonawców w celu przygotowania i przeprowadzenia zajęć w ramach usługi edukacyjnej dot. projektu „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku Pracy
29/ZP/17 Remont pomieszczeń dydaktycznych II piętra w budynku nr 5 ( 210, 211, 212 ) w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
30/ZP/17 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont w budynkach 354, 355 oraz 9 z podziałem 
na części
31/ZP/17 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, kaset do drukarek igłowych, płyt CD i DVD, pendrivów
32/ZP/17 Przeprowadzenie kursu na ratownika wodnego w ramach projektu "Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
33/ZP/17 Dostawa przez Wykonawcę owoców tropikalnych
34/ZP/17 Zakup i dostawa okrętowej sprężarki powietrza
35/ZP/17 Wybór wykonawcy w calu przygotowania i prowadzenia zajęć w ramach w ramach usługi edukacyjnej dotyczącej projektu „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku Pracy” (POWR.03.01.00-00-N024/16-00), finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
36/ZP/17 Antywirus Wsparcie
37/ZP/17 Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów oraz ryzyk morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
38/ZP/17 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont w Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy z podziałem na części
39/ZP/17 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont w budynkach 354, 355 oraz 9 z podziałem na części
40/ZP/17 Przeprowadzenie egzaminu i wydanie certyfikatów poświadczających umiejętności z j. angielskiego w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
41/ZP/17 Wybór wykonawcy w calu przygotowania i prowadzenia zajęć w ramach w ramach usługi edukacyjnej dotyczącej projektu „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku Pracy” (POWR.03.01.00-00-N024/16-00), finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
42/ZP/17 Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu na ratownika wodnego wraz z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych i ważnej legitymacji członkowskiej podmiotu uprawnionego do prowadzenia ratownictwa wodnego w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
43/ZP/17 Przeprowadzenie szkolenia „Praca w grupie” w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym 
45/ZP/17 Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
46/ZP/17 Zapewnienie noclegów dla uczestników projektów międzynarodowych (wyjazdy zagraniczne) w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW”, Zadanie nr 4, Działanie nr 19 i 20 – koszty wizyt studyjnych, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym 
48/ZP/17 Zastępstwo inwestorskie i nadzory branżowe przy realizacji inwestycji: Budowy Kompleksowego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (zadanie nr 91-524) – realizacja II etapu obejmującego budowę krytego basenu 
49/ZP/17 Przeprowadzenie kurs samoobrony w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
50/ZP/17 Przeprowadzenie szkolenie – Sternik motorowodny; opłata za egzamin – sternik motorowodny; Koszt wydania patentu – sternik motorowodny w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
51/ZP/17 Ubezpieczenia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
52/ZP/17 Wykonanie remontu pomieszczeń i kopuły planetarium w bud nr 7 wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1859 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
53/ZP/17 Zastępstwo inwestorskie i nadzory branżowe przy realizacji inwestycji:
Budowa Kompleksowego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w celu zrealizowania II etapu obejmującego budowę krytego basenu z zapleczem (zadanie nr 91-524)
54/ZP/17 Dostawa artykułów chemii gospodarczej
55/ZP/17 Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych na potrzeby projektu „Rozwój kompetencji studentów informatyki, mechatroniki, automatyki i robotyki na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” – edycja II realizowanego przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
56/ZP/17 Dostawa oraz montaż mebli biurowych, mebli różnych
57/ZP/17 Wykonanie remontu placu manewrowego parku samochodowego wraz z infrastrukturą podziemną na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyniw Gdyni
58/ZP/17  Dostawa do siedziby kupującego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania
60/ZP/17 Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych, sali wykładowej i węzła sanitarnego w parterowej części budynku nr 9 wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1859 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
61/ZP/17 Budowa Kompleksowego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej- realizacja II etapu obejmującego budowę krytego basenu z zapleczem na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (zadanie nr 91-524)
62/ZP/17 Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku nr 13 (7 pomieszczeń zgodnie z załącznikiem graficznym) w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na terenie Akademii Marynarki Wojennej
63/ZP/17

cz. 1: - dostawa: 2 szt. urządzeń brzegowych utm (do pracy w trybie wysokiej dostępności), 
                          2 szt. przełączników sieciowych, stacji zarządzającej,
                          - usługa – wsparcie techniczne.
cz. 2: usługi serwisowe dla serwerów i urządzeń sieciowych.

64/ZP/17 Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
65/ZP/17
Dostawa oraz montaż mebli biurowych, mebli różnychDostawa oraz montaż mebli biurowych, mebli różnych
66/ZP/17 Przebudowa bocznego wejścia do budynku nr 9 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
67/ZP/17   REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego Akademii Marynarki Wojennej w Czernicy
68/ZP/17 Dostawa owoców i warzyw w systemie zaopatrywania jesienno-zimowego
69/ZP/17 Odnowienie licencji Lab View – Academie Site License Teaching Standard Service Program
70/ZP/17 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach usługi edukacyjnej dot. projektu „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku Pracy” (POWR.03.01.00-00-N024/16-00) dla studentów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW w Gdyni”.
71/ZP/17 Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 300 kW do Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy ul. Leśna 26
72/ZP/17 Remont attyk budynków nr 354 i 355
73/ZP/17 Odnowienie licencji Lab View – Academie Site License Teaching Standard Service Program
74/ZP/17 Realizacja BADANIA KOMPETENCJI STUDENÓW (AC) w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW”, Zadanie nr 1, Działanie nr 1, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
75/ZP/17 Realizacja DZIAŁAŃ OPISANYCH W PUNKTACH 6, 9, 12, 15, 18 (PRZERWA KAWOWA) DLA ZADAŃ NR 1, 2, 3 w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW”, Zadania nr 1, 2, 3, Działania nr 6,9,12,15,18, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
76/ZP/17 Realizacja WARSZTATÓW Z PRACY PROJEKTOWEJ w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW”, Zadanie nr 3, Działanie nr 16, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
77/ZP/17 Realizacja WARSZTATÓW Z KOMUNIKACJI I AUTOPREZENTACJI w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW”, Zadanie nr 1, Działanie nr 4, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
79/ZP/17 Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego oprogramowania komputerowego dla potrzeb wyposażenia pracowni komputerowej
80/ZP/17 Remont pomieszczeń w budynku nr 19 na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy z przeznaczeniem na messę
81/ZP/17 Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich
82/ZP/17 Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
83/ZP/17 „Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach usługi edukacyjnej dot. projektu „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku Pracy” (POWR.03.01.00-00-N024/16-00) dla studentów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW w Gdyni”
84/ZP/17 Remont sanitariatów w piwnicy budynku nr 9 przy magazynie broni na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
85/ZP/17 Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych pracowników oraz studentów Akademii Marynarki Wojennej
86/ZP/17 Dostawa oraz montaż mebli biurowych, mebli różnych 
87/ZP/17 Dostawa przez Wykonawcę dla AMW w roku 2018 produktów mleczarskich i jaj
88/ZP/17 Usługa polegająca na całodobowej ochronie przez okres 12 miesięcy terenu Akademii Marynarki Wojennej przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną
89/ZP/17 Dostawa serwera dostępowego do sieci (VPN) oraz urządzeń sieciowych – przełączników.
Dostawa punktów dostępowych do sieci bezprzewodowej
90/ZP/17 Remont pomieszczeń w budynku nr 19 na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy z przeznaczeniem na messę II
91/ZP/17 Dostawa przez Wykonawcę dla AMW w roku 2018 produktów wędliniarskich i drobiu
92/ZP/17 Dostawa przez Wykonawcę dla AMW w roku 2018 produktów żywnościowych
93/ZP/17 Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych 
94/ZP/17 Wyłonienie operatora do realizacji zadania „Student zagraniczny w Polskim domu”
96/ZP/17 Świadczenie usług prania i czyszczenia chemicznego

 

Tabela zakończonych postępowań z 2016 roku

NR SPRAWY  TYTUŁ
01/ZP/16 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont sanitariatów w wszystkich kondygnacji w budynkach nr 354 i 355 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę
02/ZP/16 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pomieszczeń i kopuły planetarium w budynku nr 7 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
03/ZP/16 Dostawa oraz uruchomienie w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
04/ZP16

Wyłonienie Wykonawcy na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek 
i kserokopiarek, płyt CD i DVD, kaset do drukarek igłowych i pendrivów

05/ZP/16 Wymiana stolarki okiennej typ 01 i 03 - etap III w bud. nr 10 na terenie 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
06/ZP/16 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pomieszczeń i kopuły planetarium w budynku nr 7 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
07/ZP/16 Antywirus Wsparcie
08/ZP/16  
09/ZP/16  
10/ZP/16  
11/ZP/16  
12/ZP/16  
13/ZP/16  
14/ZP/16  
15/ZP/16  
16/ZP/16  
17/ZP/16  
18/ZP/16  
19/ZP/16  
20/ZP/16  
21/ZP/16  
22/ZP/16  
23/ZP/16  
24/ZP/16  
25/ZP/16  
26/ZP/16  
27/ZP/16  
28/ZP/16  
29/ZP/16  
30/ZP/16  
31/ZP/16  
32/ZP/16  
33/ZP/16  
34/ZP/16  
35/ZP/16  
36/ZP/16  
37/ZP/16  
38/ZP/16  
39/ZP/16  
40/ZP/16  
41/ZP/16  
42/ZP/16  
43/ZP/16  
44/ZP/16  
45/ZP/16  
46/ZP/16  

 

 

 

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLISH EVENTS TOGETHER WITH US

#amwgdynia