fbpx
Print this page
Monday, 03 January 2022 14:41

2021

ARCHIWUM POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH ZA 2021 ROK

 

NR
SPRAWY
TERMIN
SKŁADANIA
OFERT
TYTUŁ POSTĘPOWANIA                              

ID

POSTĘPOWANIA
https://platformazakupowa.pl/

84/ZP/21

11.01.2022 r.

do godziny

09:00

II Dostawa, jaj do AMW Gdynia oraz do AOS w Czernicy k. Chojnic w roku 2022 ID 558270
83/ZP/21 WR Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych metaloplastyka  -
82/ZP/21 WR Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych – terminarz wojskowy UNIEWAŻNIENIE
81/ZP/21 WR Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych – maskotka UNIEWAŻNIENIE
80/ZP/21  10.01.2022 r.

do godziny

09:00

 Wsparcie doradczo-szkoleniowe w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) dla Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW (WNHiS AMW) w ramach projektu „Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - II edycja”, nr POWR.03.05.00-00-Z001/18, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe Programy Szkół Wyższych, Zadanie nr 27, działania nr: 269, 270, 272, 273 ID 558010
79/ZP/21 28.12.2021

do godziny

09:00

Świadczenie usług prania i czyszczenia chemicznego ID 554872
78/ZP/21

30.12.2021

do godziny

09:00

Dostawa jaj do AMW Gdynia oraz do AOS w Czernicy k. Chojnic w roku 2022

ID 555336

UNIEWAŻNIENIE
77/ZP/21

30.12.2021 r.

do godziny

09:00

 Dostawy przez Wykonawcę pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do AOS w Czernicy k. Chojnic w roku 2022 ID 555321
76/ZP/21

14.12.2021

do godziny

09:00

Usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa II ID 547999
75/ZP/21

08.12.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych ID 544644
74/ZP/21

25.11.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa oraz montaż biurek, krzeseł, szaf, foteli i mebli różnych II
ID 536963
73/ZP/21 WR Usługa edukacji w zakresie bezpieczeństwa II
-
72/ZP/21

18.11.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego
i oprogramowania
ID 533505
71/ZP/21

17.11.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa materiałów wspomagających proces kształcenia ID 534318
70/ZP/21 WR Dostawa sprzętu do kompleksowej modernizacji Laboratorium podstaw techniki -
69/ZP/21

04.11.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa i uruchomienie systemu optycznego obrazowania dna morskiego ID 528072
68/ZP/21 29.10.2021 r.

do godziny

09:00

Usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa BTSL II

ID 523988

UNIEWAŻNIENIE

67/ZP/21 26.11.2021 r.

do godziny

09:00

Edukacyjne stanowisko laboratoryjne systemu wizyjnego do zastosowań logistycznych z dedykowanym oprogramowaniem – 2 komplety ID 523033
66/ZP/21

29.11.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawy przez Wykonawcę pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do AMW Gdynia oraz do AOS w Czernicy k. Chojnic w roku 2022 ID 529468
65/ZP/21 WR Zakup i montaż stanowisk laboratoryjnych -
64/ZP/21 15.11.2021 r.
do godziny
09:00
Dostawa produktów mleczarskich, dań gotowych, jaj, oraz ryb mrożonych, filetów rybnych i pozostałego mięsa ryb do AMW Gdynia oraz do AOS w Czernicy k. Chojnic w roku 2022 ID 523431
63/ZP/21 03.11.2021 r.

do godziny

09:00

Remontu pomieszczeń sanitarnych od kondygnacji parteru do kondygnacji-VII piętra w budynkach nr 354 i nr 355,na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Śmidowicza 69 ID 522950
62/ZP/21

30.11.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa różnych produktów żywnościowych, konserw i przetwory z mięsa, warzyw konserwowych i/lub puszkowanych do AMW Gdynia (zwana dalej AMW) oraz do AOS w Czernicy k. Chojnic (zwana dalej AOS) w roku 2022 ID 530722
61/ZP/21 WR Dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego i oprogramowania -
60/ZP/21

25.11.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa mięsa, produktów mięsno-wędliniarskich i drobiu do AMW Gdynia
oraz do AOS w Czernicy k. Chojnic w roku 2022
ID 529336
59/ZP/21 WR Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi i parkingu do budynku nr 365, na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, przy ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę -
58/ZP/21

05.11.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych ID 527672
57/ZP/21

18.10.2021 r.

do godziny

09:00

Usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa ID 519218
56/ZP/21

06.10.2021 r.

do godziny

09:00

Rozbudowa sieci bezprzewodowej o 25 punktów dostępowych
i system kontroli dostępu II
ID 513473
55/ZP/21

13.10.2021 r.

Zmiana terminu 15.10.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa, montaż i uruchomienie zintegrowanego stanowiska satelitarnego odbioru i prezentacji morskiej informacji pogodowej na obszarach METAREA ID 515709
54/ZP/21

25.10.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa sprzętu do kompleksowej modernizacji Laboratorium podstaw techniki – II część ID 513714
53/ZP/21 23.11.2021 r.
do godziny
09:00
Usługa polegająca na całodobowej ochronie przez okres 36 miesięcy terenu Akademii Marynarki Wojennej przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną ID 525788
52/ZP/21

30.09.2021 r.

do godziny

09:00

MODERNIZACJA LABORATORIUM ENERGOELEKTRONIKI/ ZAKUP SPRZĘTU DO LABORATORIUM ENERGOELEKTRONIKI ID 511427
51/ZP/21

07.10.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa oraz montaż biurek, krzeseł, szaf, mebli różnych ID 514107
50/ZP/21 11.10.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa sprzętu do kompleksowej modernizacji Laboratorium podstaw techniki – I część ID 508143
49/ZP/21

24.09.2021 r.

do godziny

09:00

Rozbudowa sieci bezprzewodowej o 25 punktów dostępowych
i system kontroli dostępu

ID 508866

UNIEWAŻNIENIE

48/ZP/21 14.10.2021 r.

do godziny

09:00

System rejestracji i zobrazowania procesów szybkozmiennych ID 506937
47/ZP/21

17.09.2021 r. 24.09.2021 r.

06.10.2021 r.

26.10.2021 r.

Zmiana terminu

05.11.2021 r.

do godziny

09:00

Nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowych, węzłów cieplnych, systemów solarnych i instalacji c.w.u. i c.o. w obiektach AMW w Gdyni oraz kotłowni olejowej w AOS w Czernicy ID 505616
46/ZP/21 30.08.2021 r.

do godziny

09:00

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi i parkingu do budynku nr 365, na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, przy ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę

ID 497817

UNIEWAŻNIENIE
45/ZP/21 WR Dostawa do siedziby Zamawiającego urządzeń wielofunkcyjnych oraz tonerów ID 488223
44/ZP/21

08.09.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa warzyw i owoców świeżych, warzyw konserwowanych i/lub puszkowanych i owoców tropikalnych dla AMW Gdynia (zwana dalej AMW) oraz do AOS w Czernicy k. Chojnic (zwana dalej AOS) w systemie zaopatrywania jesienno-zimowego w roku 2021/2022 ID 501858
43/ZP/21 20.09.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego i oprogramowania ID 496693
42/ZP/21 WR Remont korytarzy i klatek schodowych, Oddziału Zabezpieczenia, Wydziału Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej w zakresie odnowienia powłok malarskich w ramach bieżącej konserwacji w budynku nr 5 ID 484706
41ZP/21

27.07.2021 r.

do godziny

09:00

Usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa na potrzeby projektu „Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - II edycja” – edycja III w ramach specjalności Kryminalistyka i detektywistyka Zadanie 2, Podzadanie 21, realizowanego przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju ID 484984
40/ZP/21 WR Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Część I- Remont elewacji w budynku nr 3, Część II- Remont pomieszczeń w budynku nr 3, Część III- Remont elewacji w budynku nr 4, Część IV-Adaptację pomieszczeń piwnicznych na serwerownię dla informatyki w budynku nr 4, na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, przy ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę ID 484763
39/ZP/21

25.08.2021 r.

Zmiana terminu

01.09.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa i montaż stanowisk komputerowych dla studentów i wykładowcy wraz
z specjalistycznym oprogramowaniem do przetwarzania danych batymetrycznych, sonarowych i geodezyjnych stanowiących komponent laboratoryjny pracowni zabezpieczenia hydrograficznego
ID 487446
38/ZP/21

23.08.2021 r.

do godziny

09:00

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWEJ składający się z:
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA KLASY UTM oraz
CENTRALNEGO SYSTEMU LOGOWANIA, RAPORTOWANIA I KORELACJI
ID 485648
37/ZP/21

16.09.2021 r.

do godziny

09:00

Zakup i montaż stanowisk laboratoryjnych

ID 495743

UNIEWAŻNIENIE

36/ZP/21

12.08.2021 r.

do godziny

09:00

Zakup urządzeń do Laboratorium Rozpoznania Obrazowego ID 480494
35/ZP/21

09.08.2921 r.

do godziny

09:00

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy budynku wielofunkcyjnego (dydaktyka, szkolenie, zakwaterowanie, żywienie) z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

ID 480436

UNIEWAŻNIENIE
34/ZP/21 12.07.2021 r.

do godziny

09:00

Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze przez ratowników wodnych, Krytej Pływalni przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ID 478872
33/ZP/21

12.07.2021 r.

do godziny

09:00

Remont elewacji budynku nr 5 – Etap II/1 – elewacje, (E1,E3,E4,E5,E18,E19), na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69 ID 475644
32/ZP/21

12.07.2021 r.

Zmiana terminu

14.07.2021 r.

do godziny

09:00

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w zakresie przystosowania do podłączenia maszyni urządzeń w laboratorium w budynku nr 5 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Śmidowicza 69, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1859 ID 475633
31/ZP/21

02.07.2021 r.

do godziny

09:00

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:
Część I - Remont elewacji w budynku nr 3,
Część II - Remont pomieszczeń w budynku nr 3,
Część III - Remont elewacji w budynku nr 4,
Część IV - Adaptację pomieszczeń piwnicznych na serwerownię dla informatyki w budynku nr 4, na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, przy ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę”

ID 474861

UNIEWAŻNIENIE

30/ZP/21

09.07.2021 r.

do godziny

09:00

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na placu i terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69 ID 474857
29/ZP/21

26.07.2021 r.

Zmiana terminu

03.08.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego i oprogramowania ID 474099
28/ZP/21 29.06.2021 r.

do godziny

09:00

Remont korytarzy i klatek schodowych, Oddziału Zabezpieczenia, Wydziału Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej w zakresie odnowienia powłok malarskich w ramach bieżącej konserwacji w budynku nr 5

ID 470413

UNIEWAŻNIENIE

27/ZP/21 29.06.2021 r.

do godziny

09:00

Przebudowę instalacji elektrycznej w budynku 600 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69 ID 470333

26/ZP/21

23.06.2021 r.

do godziny

09:00

Wykonanie remontu elewacji budynku nr 7 – Etap III – elewacja – w zakresie wymiany stolarki okiennej i renowacji drzwi ID 467796
25/ZP/21

23.07,2021 r.

Zmiana terminu

18.08.2021 r.

do godziny

09:00

Budowa Budynku Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych ID 474015
24/ZP/21

14.06.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa i instalacja krajarki introligatorskiej  ID 465724
23/ZP/21

06.07.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa owoców i warzyw w systemie zaopatrywania wiosenno-letniego (Nowalijki) ID 466860
22/ZP/21

28.05.2021 r.

do godziny

09:00

Opracowanie i wdrożenie programu federalizacji Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Lotniczej Akademii Wojskowej
w Dęblinie
ID 459828
21/ZP/21

14.05.2021 r.

do godziny

09:00

Opracowanie i wdrożenie programu federalizacji Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. ID 454652

UNIEWAŻNIENIE

20/ZP/21 21.05.2021 r.

do godziny

09:00

Świadczenie usług Szkolenia specjalistycznego z zakresu systemu zarządzania PN – EN ISO/IEC 27001.2017 – system zarządzania bezpieczeństwem informacji, na potrzeby realizacji programu studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” ID 456789
19/ZP/21

02.06.2021 r.

do godziny

09:00

Zmiana terminu

07.06.2021 r.

do godziny

09:00

Przeprowadzenie szkoleń praktycznych ze studentami zagranicznymi studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Nawigacja i Uzbrojenie Okrętowe w przedmiotach „Taktyka Straży Przybrzeżnej” oraz „Praktyka oficerska” ID 462697
18/ZP/21

20.05.2021 r.

do godziny

09:00

Wykonanie remontu elewacji budynku nr 5 – Etap I – izolacje, na terenie
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69
ID 453723
17/ZP/21

14.05.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu hydroakustycznego obrazowania dna morskiego ID 453706
16/ZP/21

07.06.2021 r.

11.06.2021 r.

16.06.2021 r

Zmiana terminu

18.06.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego i oprogramowania ID 453498
15/ZP/21 WR Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie instalacji elektrycznej na rozbudowę systemów w laboratoriach cyberbezpieczeństwa i serwerowni w salach 1/9, 101/9 oraz Sali 9/9 – pracowni logistyki morskiej w budynku nr 9 wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1859 na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, przy ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę IDI 450222
14/ZP/21

05.05.2021 r.

do godziny

09:00

Wykonanie remontu sanitariatów wraz z wymianą poziomów podposadzkowych w budynku 353 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69 ID 446956
 13/ZP/21

16.04.2021 r.

do godziny

09:00

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont łaźni obozowiska poligonowego na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego Akademii Marynarki Wojennej w Czernicy.  ID 443878
12/ZP/21 24.05.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa i instalacja krajarki introligatorskiej

ID 456772

UNIEWAŻNIENIE

11/ZP/21

19.05.2021 r.

do godziny

09:00

LICENCJA NA SYSTEM OCHRONY ANTYWIRUSOWEJ. WSPARCIE TECHNICZNE SYSTEMU OCHRONY ANTYWIRUSOWEJ ORAZ ŚRODOWISKA SERWEROWEGO I WIRTUALNEGO. CERTYFIKAT SSL WILDCARD. SERWER USŁUG PULPITU ZDALNEGO ID 447101
10/ZP/21 09.04.2021 r.

od godziny

09:00

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie instalacji elektrycznej na rozbudowę systemów w laboratoriach cyberbezpieczeństwa i serwerowni w salach 1/9, 101/9 oraz Sali 9/9 – pracowni logistyki morskiej w budynku nr 9 wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1859 na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, przy ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia

ID 441649

UNIEWAŻNIENIE

09/ZP/20 02.06.2021 r.

od godziny

09:00

Dostawa, montaż, uruchomienie i kalibracja hydrograficznego systemu przenośnej echosondy wielowiązkowej MBES do pomiarów batymetrycznych wysokiej rozdzielczości ID 452934
08/ZP/21 09.04.2021 r.

od godziny

09:00

Zmiana terminu

14.04.2021 r.

do godziny

09:00

Przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych (zadanie 18 budżetu projektu „Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - edycja II”, tj. Zadanie 18 - MODUŁ PODNOSZENIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH ST INF, MIMB, ARM dla 26 studentów I edycji WME projektu - poz. 145-147, realizowanego przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, realizowanego w terminie od 01 października 2018 r. do 31 lipca 2023 r. ID 442311
07/ZP/21

16.04.2021 r.

od godziny

09:00

Dostawa owoców i warzyw w systemie zaopatrywania zimowo wiosennego ID 435416
06/ZP/21 15.03.2021 r.

do godziny

09:00

Modernizacja instalacji oświetleniowej w ciągach komunikacyjnych i sanitariatach w budynku nr 5 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1859 ID 428804
 05/ZP/21 12.03.2021 r.

do godziny

09:00

Remont pomieszczeń poddasza na potrzeby elementów bazy mobilizacyjnej w budynku nr 5 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1859 ID 428581
04/ZP/21 08.03.2021 r.

do godziny

09:00

Dostawa hydrofonów ID 428294
03/ZP/21 WR Remont pawilonu mieszkalnego nr 18 na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy 89-632 Brusy, dz.nr 20/5 i 20/3 obręb Męcikał 0015 należącego do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ID 420710
02/ZP/21 12.02.2021 r.

do godziny

09:00

Artykóły chemii gospodarczej ID 420854
01/ZP/21

05.03.2021 r.

do godziny

09:00

Zastępstwo inwestorskie i nadzory branżowe przy realizacji inwestycji: Budowa budynku Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu ID 428266

 

Plan Zamówiń Publicznych:

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 30.12.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 21.12.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 30.11.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 16.11.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 09.11.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 08.11.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 25.10.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 19.10.2021 r. II

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 19.10.2021 r.
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 18.10.2021 r. II

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 18.10.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 08.10.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 01.10.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 29.09.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 22.09.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 15.09.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 13.09.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 08.09.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 01.09.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 31.08.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 19.08.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 17.08.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 13.08.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 15.07.2021 r

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 02.07.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 18.06.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 08.06.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 25.05.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 11.05.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 30.04.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 28.04.2021 r. II

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 28.04.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R. - aktualizacja z 01.04.2021 r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NA 2021 R.