fbpx
Print this page
Friday, 04 December 2020 12:51

124/ZP/20 Dostawa przez Wykonawcę pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy k. Chojnic

Dokumenty przetargowe

Ogłoszenie Bzp

SIWZ

OPZ Część I AMW

OPZ Część II AOS

Postępowanie dostępne na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl ID 403268\

Informacja z otwarcia ofert

Otwarcie w dniu 14.12.2020 r. o godz. 09:15

Zawiadomienie o wyborze na część I oraz unieważnienie na część II

Zawiadomienie