fbpx
Print this page
Monday, 30 November 2020 12:51

123/ZP/20 Dostawa różnych produktów żywnościowych

Dokumenty przetargowe:

Ogłoszenie Bzp

SIWZ

OPZ - opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie dostępne na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl ID 401175

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie