fbpx
Print this page
Thursday, 26 November 2020 13:54

120/ZP/20 Dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego, oprogramowania

Dokumentacja przetargowa

Ogłoszenie

SIWZ

PassMark CPU

PassMark Video

Dokumentacja dostępna również na stronie https://platformazakupowa.pl ID 400281

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania I

Załącznik nr 6 projekt umowy po poprawkach

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie