fbpx
Wednesday, 25 November 2020 14:04

119/ZP/20 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń biurowych - 24D, 24E oraz Sali wykładowej 24C w budynku nr 10 na terenie Akademii Marynarki Wojennej przy ul. Śmidowicza 69 w Gdyni, wpisanym do rejestru zabytków pod

Dokumentacja przetargowa

Ogłoszenie

SIWZ

Plan sytuacyjny

Szkic

Dokumentacja dostępna również na https://platformazakupowa.pl ID399839

Informacja o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLISH EVENTS TOGETHER WITH US

#amwgdynia