fbpx
Wednesday, 23 September 2020 09:47

96/ZP/20 Remont elewacji budynku nr 7 - ETAP II ELEWACJE - na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1859.

Dokumentacja przetargowa

Ogłoszenie

SIWZ

Zakres prac

Przedmiar

Projekt budowlany

Rysunki A

Rysunki F

Rysunki F2

Rysunki S

Opis techniczny

Postępowanie dostępne na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl ID 379931

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania 1

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Uwaga

Wejście do Akademii Marynarki Wojennej od strony ulicy Gruzińskiego.

Zmiana do SIWZ

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja

Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLISH EVENTS TOGETHER WITH US

#amwgdynia