fbpx
Thursday, 25 June 2020 09:51

51/ZP/20 Dostawa licencji i wdrożenie symulatorów VR, dostawę sprzętu, przeprowadzenie szkoleń oraz zapewnienie opieki serwisowej dla dostarczonych symulatorów VR

Dokumentacja przetargowa dostępna na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl ID 359006

Ogłoszenie

SIWZ

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania I

Zapytania II

Formularz ofertowy - korekta

Informacja o wniesionym odwołaniu

Zawiadomienie o złożeniu odwołania

Kopia odwołania

Zmiana do SIWZ

Zmiana

Informacja z sesji otwarcia ofert

otwarcie ofert

Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie

 

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLISH EVENTS TOGETHER WITH US

#amwgdynia