fbpx
Friday, 29 May 2020 13:45

60/ZP/20 Wykonanie remontu polegającego na odnowieniu powłok malarskich w budynku nr 11 – na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1859

Dokumentacja przetargowa

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar

Rzut parteru

Dokumenty dostępne są również na stronie https://platformazakupowa.pl ID 351640

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja

Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie

 

 

fb1tw1yt1in1

PUBLISH EVENTS TOGETHER WITH US

#amwgdynia