Gdzie możesz nas spotkać?

Poniżej prezentujemy dni otwarte, targi edukacyjne oraz spotkania w szkołach podczas, których będziecie  mogli się z nami spotkać i dowiedzieć o ofercie edcukayjnej! Wykaz będzie uzupełniany w miarę zgłoszeń uczestnictwa AMW w tego typu przedsięwzięciach 

 

Dni Otwarte

Targi Edukacyjne

 informacje już wkrótce

Wizyty w szkołach

 informacje już wkrótce