fbpx

Sidebar

الإثنين, 05 حزيران/يونيو 2023 10:33

Konferencja „Równi w różnorodności”

Written by

Zespół z Katedry Studiów Edukacyjnych Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW, pod kierownictwem dr hab. Astrid Męczkowskiej-Christiansen, prof. AMW, we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A., zrealizował działania adresowane do wszystkich zainteresowanych jak najlepszym wykorzystaniem zasobów osób neuroróżnorodnych i przekształcaniem miejsca pracy oraz edukacji w taki sposób, aby wspierać osoby neuroróżnorodne, a sam fakt neurozróżnicowania występującego w zespołach ludzkich wykorzystywać jako potencjał wzbogacający środowisko pracy i podnoszący efektywność realizacji zadań.

 

Wydarzeniem zwieńczającym cykl działań diagnostycznych i szkoleniowych, obejmujących nauczycieli i rodziców z szkół patronackich KGHM oraz pracowników, menadżerów i służby HR KGHM, była konferencja „Neuroróżnorodność. Siła różnic, czyli jak tworzyć środowisko pracy czerpiące z potencjałów”, objęta patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, która odbyła się 1 czerwca w Pałacu w Krotoszycach. Przedstawiciele WNHiS Akademii Marynarki Wojennej w składzie: A. Meczkowska-Christiansen, R. Breska, E. Buczko, M.Kozłowska, wygłosili wykłady oraz poprowadzili panele dyskusyjne i warsztaty dla szerokiego grona przedstawicieli biznesu oraz edukacji.

 

Pojęcie neuroróżnorodności coraz częściej pojawia się w świadomości społecznej. Osoby neuroróżnorodne – w tym osoby zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dysleksją czy ADHD,  stanowią w dużej mierze niewykorzystany rezerwuar zróżnicowanych poznawczo talentów i możliwości. 

Fot. Organizator