fbpx

Sidebar

الجمعة, 02 حزيران/يونيو 2023 18:14

Podpisane porozumienie Akademia Marynarki Wojennej - Krajowa Administracja Skarbowa

Written by

2 czerwca 2023 r. Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej Pani Barbara Bętkowska-Cela oraz w imieniu Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej kontradmirała prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta – Kanclerz AMW kmdr rez. Marek Drygas podpisali Porozumienie w sprawie organizacji staży.

 

W ramach zawartej umowy studenci kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich będą mogli odbyć płatne staże w strukturach Krajowej Administracji Skarbowej. Podpisane porozumienie, obejmuje działania kompleksowe programów szkół wyższych poprzez Program wsparcia uczelni na rzecz rozwoju województwa pomorskiego realizowanego w ramach osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. W podpisaniu porozumienia uczestniczył również Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni nadinspektor Maciej Siniarski oraz koordynator staży na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne WDiOM dr Karol Słowi.

 

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, podniesienie jakości usług edukacyjnych, wzrost kompetencji i kwalifikacji oraz praktycznych umiejętności studentów. Zgodnie z treścią porozumienia, przyjętych na staż może zostać maksymalnie 10 studentów w czasie obowiązywania przedmiotowego porozumienia, a każdy ze studentów przepracuje 120 godzin. Ważnym aspektem jest deklaracja ze strony Krajowej Administracji Skarbowej, że powyższa umowa wykraczać będzie poza samo porozumienie w przyszłości.

 

Fot. Jacek Standara/KAS