fbpx

Sidebar

الخميس, 25 تشرين1/أكتوير 2018 22:32

Debata "Szkolnictwo wyższe w Polsce w XXI wieku – szanse, wyzwania i zagrożenia”

Written by

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w debacie pt. „Szkolnictwo wyższe w Polsce w XXI wieku – szanse, wyzwania i zagrożenia”, która odbędzie się w dniu 29 października 2018 r. w godz. 12.00-14.00 w Audytorium Biblioteki Głównej im. Lecha Kaczyńskiego Akademii Marynarki Wojennej. 

Głównym celem spotkania jest chęć podjęcia dyskusji nad szansami, wyzwaniami oraz zagrożeniami, które stoją przed systemem szkolnictwa wyższego w Polsce w XXI wieku. Debata odbędzie się w pierwszym miesiącu obowiązywania nowej Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zdajemy sobie sprawę, że nowe regulacje prawne w niej zawarte niosą ze sobą szereg zmian w organizacji i funkcjonowaniu uczelni, a także pracy naukowej i dydaktycznej. Mając powyższe na uwadze zdecydowaliśmy się zaprosić do debaty ekspertów, którzy kształtują system szkolnictwa w Polsce, zarządzają uczelniami, ewaluują jakość kształcenia oraz reprezentują studentów. Mamy nadzieję, że udział w debacie przedstawicieli środowiska akademickiego uczelni Pomorza pozwoli na wiele ciekawych spostrzeżeń oraz wniosków. Jesteśmy przekonani, że podczas spotkanie w murach Akademii Marynarki Wojennej uda się wskazać także kwestie, które powinny być przedmiotem dalszych refleksji i działań.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Fundacji PSC