fbpx

Sidebar

الخميس, 25 تشرين1/أكتوير 2018 08:04

Spotkanie przedstawicieli Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju w Bukareszcie

Written by

W dniach 15-17 października 2018 roku w Narodowym Centrum Wojskowym w Bukareszcie odbyło się spotkanie członków Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju (ang. Partnership for Peace Consortium of Defense Akademies and Security Studies Institutes – w skrócie PfPC).

Jak co roku Konsorcjum zbiera się na  wspólnym spotkaniu Wysokiej Rady Doradczej (ang. Senior Advisory Council – SAC) oraz Komitetu Sterującego Konsorcjum (Consortium Steering Committee – CSC).  Celem spotkania jest podsumowanie działalności PfPC w mijającym roku oraz wypracowanie wspólnego stanowiska do działalności na rok następny.

OpeningSession

W obradach wzięli udział przedstawiciele Akademii Marynarki Wojennej, rektor-komendant kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht,  który jest przedstawicielem Ministra Obrony Narodowej Polski w Wysokiej Radzie Doradczej oraz kmdr rez. dr inż. Mariusz Mięsikowski, który jest przedstawicielem strony polskiej w Komitecie Sterującym Konsorcjum.

W skład PfPC wchodzą, oprócz przedstawicieli NATO również przedstawiciele stałych państw członkowskich: Austrii, Bułgarii Kanady, Niemiec, Szwecji, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych oraz czasowych: Rumunii i Danii. Przewodniczącym SAC, która kieruje działalnością PfPC jest gen. dyw. (Lt. Gen.) w st. spocz. Keith W. DAYTON, dyrektor Europejskiego Centrum Studiów Bezpieczeństwa im. George C. Marshall’a  (George C. Marshall European Center for Security Studies) w Garmisch-Partenkirchen (Niemcy), które jest również siedzibą Konsorcjum.

Inicjatywa powołania tej międzynarodowej organizacji powstała 20 lat temu i została przedstawiona w dniu 12 czerwca 1998 r. na posiedzeniu ministrów obrony narodowej państw NATO przez ówczesnego Sekretarza Obrony USA William’a Cohen'a. Misją Konsorcjum jest tworzenie zarówno dla wojskowych jak i cywilnych instytucji  zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, warunków sprzyjających współpracy i integracji między członkami NATO oraz innymi partnerami, spoza Sojuszu.

20181016 075727

Główne działania PfPC skupione są na wzmocnieniu zdolności państw partnerskich do oceny, zapobiegania i eliminowania wspólnych zagrożeń i wyzwań ponadnarodowych w duchu Programu Partnerstwa dla Pokoju, uznając, że trwałe wzmocnienie sektora bezpieczeństwa i obrony skutecznie przyczynia się do osiągnięcia wspólnej stabilności. Organizacja współpracuje z ponad 800 uczelniami i instytutami bezpieczeństwa z 60 krajów.

Swoje działania PfPC koncentruje wokół następujących celów:

 • intensyfikacja kształcenia w zakresie obrony, polityki wojskowej i bezpieczeństwa poprzez wzmocnienie współpracy międzynarodowej i instytucjonalnej;
 • wzmocnienie cywilnych i wojskowych zdolności przywódczych w obszarze bezpieczeństwa narodowego oraz strategicznego planowania wojskowego;
 • zwiększenie edukacji międzynarodowej poprzez wymianę wiedzy i doświadczenia, łączenie działań, osób zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością, uczonymi, naukowcami i ekspertami;
 • rozszerzenie zakresu współpracy edukacyjnej w całym regionie euroatlantyckim, nie tylko o instytucje rządowe, które reprezentuje Konsorcjum, ale także inne organizacje rządowe, pozarządowe i prywatne, niezależnie od tego, czy są instytutami, agencjami czy uczelniami wyższymi;
 • zwiększenie obszaru badań międzynarodowych nad krytycznymi kwestiami stojącymi przed krajami partnerskimi.

Struktura organizacyjna PfPC, oprócz SAC i CSC obejmuje również personel operacyjny (operations staff – OsS) oraz grupy  robocze (working group – WGs) i grupy badawcze (study groups – SGs).

Grupy robocze i badawcze PfPC skupiają swoją działalność wokół następującej problematyki:

 • zaawansowane uczenie się na odległość/Standardy techniczne (Advanced Distributed Learning/Technical Standards - ADL),
 • zwalczanie terroryzmu (Combating Terrorism - CT),
 • badanie konfliktów (Conflict Studies - CS),
 • rozwój edukacji wojskowej (Education Development - ED),
 • pojawiające się wyzwania dla bezpieczeństwa (Emerging Security Challenges - ESC),
 • stabilność regionalna na Południowym Kaukazie (Regional Stability in the South Caucasus - RSSC),
 • stabilność regionalna w Europie Południowo-Wschodniej (Regional Stability in South East Europe - RSSEE),
 • reforma sektora bezpieczeństwa (Security Sector Reform - SSR) zawierająca podgrupę zajmującą się tworzeniem instytucji obronnych (Defense Institution Building - DIB).

Więcej informacji o działalności PfPC znajduje się na https://pfp-consortium.org

Zdjęcia: PfPC, M. Mięsikowski.