الإثنين, 02 تموز/يوليو 2018 14:48

Podsumowanie NATO DEEP w Kownie

W dniach 25-27 czerwca 2018 r. w Kownie odbył się 7. Functional Clearing House on Defence Education, doroczna konferencja podsumowująca realizację programu NATO-DEEP (Defense Education Enhancement Program). Gospodarzem wydarzenia była Szkoła Sił Zbrojnych Litwy (Division General Stasys Raštikis Lithuanian Armed Forces School), która ma swoją siedzibę w Kownie.

Aktualnie beneficjentami program DEEP, którego głównym celem jest stałe zwiększanie bezpieczeństwa międzynarodowego poprzez profesjonalizację kształcenia oficerów, podoficerów i pracowników cywilnych resortu obrony krajów partnerskich  zgodnie z obowiązującymi  w NATO standardami, jest 14 państw: Afganistan, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgizja, Macedonia, Mauretania, Mołdawia, Mongolia, Serbia, Tunezja, Ukraina i Uzbekistan. Trzy kolejne kraje: Bośnia, Kosowo i Kolumbia (!) zgłosiły chęć przystąpienia do tej inicjatywy.  

W 3 dniowej konferencji wzięło udział 67 przedstawicieli z 15 krajów NATO oraz Austrii, Szwajcarii i Szwecji reprezentujących łącznie 47 instytucji. Polskę reprezentowały 4 instytucje: Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Marynarki Wojennej i  Kujawski Uniwersytet we Włocławku które swojego wsparcia przede wszystkim udzielają największemu (50% przedsięwzięć) programowi DEEP Ukraine. Skład  polskiej delegacji w kolejności wymienionych instytucji stanowili: Aleksander SKRZYPEK, Piotr CIĘŻKI, kmdr rez. dr inż. Mariusz MIĘSIKOWSKI, kmdr rez. dr hab. Piotr GAWLICZEK.

CH2

Program DEEP został zainicjowany w 2007 roku jako wspólna inicjatywa NATO i PfP Konsorcjum (Partnership for Peace Consortium of Defense Akademies and Security Studies Institutes). Swoją misję program realizuje poprzez:

  • wspieranie instytucji szkolnictwa wojskowego (uczelni wojskowych, centów i ośrodków szkoleniowych, szkół podoficerskich itp.) w rozwoju metod szkolenia (how to teach) oraz programów szkolenia (what to teach);
  • dostosowane do indywidualnych wymagań edukacyjnych poszczególnych partnerów - każda instytucja szkolnictwa wojskowego jest inna i wymaga indywidualnego podejścia;
  • wspólne zarządzanie przez Partnerstwo dla Pokoju i NATO w ramach programów wieloletniej współpracy, mające na celu umożliwienie krajom partnerskim wsparcia efektywnego rozwoju w obszarze szkolnictwa wojskowego.

Deep1

Głównym koordynatorem NATO-DEEP jest Polak, Mariusz SOLIS, który zajmuje kierownicze stanowisko w NATO HQ Political Affairs and Security Policy Division.

Deep2

Akademia Marynarki Wojennej od 4 lat aktywnie uczestniczy w programie NATO DEEP Ukraina wspierając wspólnie z AMW Bułgarii i AMW USA, powstały po aneksji przez Rosję Krymu, Instytut Marynarki Wojennej Ukrainy w Odessie. W ramach jego realizacji do tej pory na różnego rodzaju formach szkolenia (kursy, szkolenie praktyczne na okrętach, treningi: leadership) łącznie przeszkolono 95 osób kadry, instruktorów i podchorążych z Ukrainy.

CH1

Więcej informacji na temat programu NATO-DEEP dostępna jest na stronie  http://www.nato.int/deep

Zdjęcia: NATO, P.Ciężki (WAT), M.Mięsikowski (AMW)